22/09/2018

TDT_04: Làm Chủ Tâm Trạng

Tuổi Dậy Thì: 04 Làm Chủ Tâm Trạng Huỳnh Christian Timothy “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, […]
22/09/2018

Câu Gốc Bài Giảng:”Tuổi Dậy Thì: Sự Vâng Phục Các Quyền” (Ngày 29/09/2018)

16/09/2018

Câu Gốc Bài Giảng:”Tuổi Dậy Thì: Làm Chủ Tâm Trạng” (Ngày 22/09/2018)

16/09/2018

TDT_03: Hiện Tại và Tương lai

Tuổi Dậy Thì: 03 Hiện Tại và Tương Lai Huỳnh Christian Timothy “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Chăn Chiên của tôi. Tôi sẽ chẳng […]
09/09/2018

Câu Gốc Bài Giảng: “Tuổi Dậy Thì: Hiện Tại và Tương Lai” (15/09/2018)

09/09/2018

TDT_02: Nỗi Buồn Không Tên

Tuổi Dậy Thì: 02 Nỗi Buồn Không Tên Huỳnh Christian Timothy “Như con nai cái mong chờ khe nước, Thiên Chúa ôi, linh hồn tôi mong […]
08/09/2018

Giải ô chữ: “Trên bước đường theo Chúa” (Ngày 15/09/2019)

Giải ô chữ là trò chơi giúp các con vận dụng, học hỏi, và mở rộng sự hiểu biết của mình về Lời Chúa. Hôm nay, chúng […]
01/09/2018

Câu Gốc Bài Giảng: “Tuổi Dậy Thì: Nỗi Buồn Không Tên” ( Ngày 08/09/2018)

01/09/2018

TDT_01: Tâm Lý, Tâm Lý Học, và Lời Chúa

Tuổi Dậy Thì: 01 Tâm Lý, Tâm Lý Học, và Lời Chúa Huỳnh Christian Timothy   Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này […]
25/08/2018

Câu Gốc Bài Giảng: ” Tuổi Dậy Thì, Tâm Lý, Tâm Lý Học, và Lời Chúa.”