Giăng Báp-tít, Người Dọn Đường Cho Chúa (4-tiếp theo)

Grace Nguyễn
Priscilla Trần

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/f/MV8xNDMzMjUxMTlf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

Tôn vinh Chúa, là Đức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên,
Vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài,
Cùng sinh ra cho chúng tôi trong nhà Đa-vít, tôi tớ Ngài,
Một Đấng Cứu thế có quyền phép!”
(Lu-ca 1:68-69)

Bài giảng:

Các con thương mến!

Tuần vừa qua chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những nhóm từ đặc biệt và các con cũng đã hiểu được những ý chính trong bài ca tụng của Xa-cha-ri qua phần trả lời đúng các câu hỏi tổng quát. Hôm nay chúng ta cùng nhau học hỏi những điều Chúa dạy dỗ chúng ta qua phân đoạn Thánh Kinh trên để biết cách áp dụng vào đời sống, để chúng ta mỗi ngày càng gần Chúa hơn, càng hiểu biết cách sống đẹp lòng Chúa luôn luôn các con nhé!

PHẦN IV: TÓM TẮT Ý CHÍNH TRONG BÀI CA TỤNG CỦA XA-CHA-RI (Lu-ca 1: 67-80)

 1. Sau khi được Chúa làm phép lạ cho mình nói được thì ông Xa-cha-ri liền dâng lời cảm tạ ngợi và ca tôn vinh quyền năng của Thiên Chúa.

 2. Bài ca của Xa-cha-ri có 4 ý chính như sau:

 • Ngợi ca tôn vinh tình yêu bao la và lòng thương xót lớn lao lạ lùng của Thiên Chúa đối với dân tộc ông.

 • Đức Chúa Trời đã thăm viếng, cứu chuộc dân Ngài qua Đấng Cứu Thế đến trong nhà Đa-vít.

 • Đức Chúa Trời thương xót nhớ lại các giao ước thánh của Ngài.

 • Giăng Báp-tít là tiên tri giao thời của Cựu Ước và Tân Ước đến trước dọn đường cho Ngài.

PHẦN V: ÁP DỤNG VÀO ĐỜI SỐNG

 1. Xa-cha-ri tôn vinh quyền năng vô hạn và lòng thương xót của Thiên Chúa trên dân tộc Y-sơ-ra-ên và trên chính mình ông khi Ngài làm cho ông nói được.

  Điều chúng ta suy gẫm và học hỏi lời Chúa dạy chúng ta qua câu chuyện của ông Xa-cha-ri đó là mặc dù ông đã bị Chúa làm cho không nói được nhưng trong tấm lòng và tâm thần mình, ông Xa-cha-ri luôn dâng lên Đức Chúa Trời lời cảm tạ và lòng biết ơn. Niềm tin và lòng trông cậy của ông đối với Thiên Chúa không hề thay đổi cho dù ông đang gặp khó khăn trong nghịch cảnh, nên khi lời Chúa ứng nghiệm, ông Xa-cha-ri đã được Chúa ban cho đầy dẫy Thánh Linh thì liền nói tiên tri và dâng lời ca tụng Chúa. Còn đối với chúng ta thì sao? Chúng ta có lằm bằm khó chịu, yếu đuối lui đi trong đức tin, có đánh mất niềm cậy trông và lòng tin tưởng tuyệt đối của chúng ta đối với Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng cao cả yêu thương, là Đấng đang chăn giữ chúng ta mỗi khi chúng ta gặp khó khăn, hoạn nạn, bắt bớ và thử thách, cám dỗ không? Nếu chúng ta học hỏi và có lời Chúa trong tâm thần của chúng ta thì chúng ta sẽ luôn biết rằng:

  “Kìa, mắt của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đoái xem người kính sợ Ngài.

  Nhìn đến người trông cậy sự từ ái Ngài.

  Thiên sứ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ.

  Thi Thiên 33:18; 34:7

  Vậy khi chúng ta gặp bất cứ cảnh ngộ nào cũng phải biết tin cậy, vui mừng trong Chúa luôn luôn, và hãy biết dâng lời cầu nguyện, cảm tạ, nài xin mà trình dâng mọi sự lên cho Thiên Chúa như lời Chúa phán dạy chúng ta trong sách Phi-líp 4:6 rằng: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.”

  Ví dụ: Khi các con đi học bị mất viết, sách vở; khi bị vu oan; khi bị ngã đau; khi mệt mỏi vì bệnh tật, … khi bị người khác xem thường vì hoàn cảnh khó khăn, … thì các con cũng hãy hết lòng tin cậy và vui mừng trong Chúa luôn luôn, vì các con biết chắc rằng Chúa luôn ở cùng các con. Ngài là Đấng biết hết mọi sự và Ngài luôn chăm sóc các con. Các con là người giàu có trong Chúa bởi lẽ các con luôn có Chúa ở cùng, còn thế gian thì có mấy người nhận biết Chúa và được có Chúa như các con.

 2. Đức Chúa Trời đã thăm viếng, cứu chuộc dân Ngài – Đấng Cứu Thế đến trong nhà Đa-vít?

  Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ đem ánh sáng đến những nơi có sự tối tăm, chữa lành và giải cứu cho bất cứ ai biết kính sợ và kêu cầu danh Ngài đặc biệt là trên dân sự của Ngài. Chính Đức Chúa Trời đã dùng môi miệng ông Xa-cha-ri nói lên lời ca ngợi tôn vinh tình yêu và lòng thương xót rất lớn Ngài đã dành cho dân tộc Y-sơ-ra-ên, sẽ cứu dân tộc Y-sơ-ra-ên ra khỏi mọi kẻ thù nghịch đang hà hiếp, ghen ghét dân sự của Ngài qua bài ca tụng của Xa-cha-ri trong sách Lu-ca 1: 68-71 rằng: “Tôn vinh Chúa, là Đức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, Vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài. Cùng sinh ra cho chúng tôi trong nhà Đa -vít , tôi tớ Ngài, Một Đấng Cứu Thế có quyền phép.” Đức Chúa Trời đã làm thành lời hứa và các giao ước của Ngài đối với vua Đa-vít và với dân sự của Ngài, đã được chép trong sách Thi-thiên, II Sa-mu-ên cũng như trong sách Ma-la-chi 4:2 rằng: “Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bệnh; các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò con của chuồng.”

 3. Ngài thương xót nhớ lại các giao ước thánh của Ngài.

  Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi tình yêu, chương trình và các ý định của Ngài trên nhân loại cũng như trên dân sự của Ngài, đã được Ngài rao truyền qua hơn 400 lời tiên tri trong suốt thời Cựu Uớc. Một ngày thật gần Ngài sẽ đoán phạt thế gian tội lỗi cùng những ai chống nghịch Ngài. Và Ngài sẽ làm thành lời hứa và mọi lời giao ước của Ngài đối với Áp-ra-ham tổ phụ của dân tộc Y-sơ-ra-ên và của tất cả chúng ta ngày nay là dòng dõi Áp-ra-ham thuộc linh. Ngài sẽ hoàn thành chương trình cứu rỗi chúng ta ra khỏi mọi kẻ thù nghịch chúng ta, đó là quyền lực của sự tối tăm và sự đoán xét mọi tội lỗi của chúng ta. Chúng ta không còn sợ hãi tội lỗi và án phạt của tội lỗi vì chúng ta đã được Đức Chúa Jesus Christ gánh lấy án phạt và chịu chết vì cớ tội lỗi của chúng ta trên chính mình Ngài, nhờ đức tin vào Ngài mà chúng ta đã được xưng là công bình. Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng ta chính là “Mặt Trời mọc lên từ nơi cao.” Là “Đấng Cứu Thế.” đã được sinh ra trong nhà Đa-vít. Là “Ánh sáng yêu thương soi vào chỗ tối tăm cho những ai ngồi trong bóng sự chết.”

  Ánh sáng tình yêu và lòng thương xót rất lớn của Đức Chúa Trời có đang chiếu soi rạng rỡ trên đời sống của mỗi một chúng ta? Hay chúng ta vẫn đang còn ngồi trong nơi tối tăm và trong bóng của tội lỗi? Hãy suy ngẫm Lời Chúa và suy xét chính mình mỗi ngày để mỗi một chúng ta thực sự đang ở trong ánh sáng ân điển của Đấng Christ Jesus để qua Ngài chúng ta ngày nay lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài các con nhé!

 4. Giăng Báp-tít là tiên tri giao thời của Cựu Ước và Tân Ước đến trước dọn đường cho Ngài.

  Đức Thánh Linh đã thần cảm và mở mắt thuộc linh cho ông Xa-cha-ri để ông nhìn thấy được sự cao trọng, tình yêu thương và chương trình cũng như thánh ý của Đức Chúa Trời trên đời sống của hai ông bà cùng con trẻ và của dân tộc ông cũng như của cả thế gian. Đức Chúa Trời đã chọn lựa Giăng Báp-tít làm tiên tri cuối cùng của Chúa để đi trước dọn đường, kêu gọi dân tộc Y-sơ-ra-ên trở về cùng Thiên Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Đem ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa soi vào sự tối tăm của dân tộc ông, một dân tộc đang ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết trở lại đường bình an và sự sống để làm thành chương trình ý định lớn lao của Thiên Chúa dành cho nhân loại qua dân tộc Y-sơ-ra-ên, đó là sự cứu chuộc nhân loại ra khỏi sự chết của án phạt tội lỗi và lầm lạc đến với tình yêu và sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ- con một của Ngài. Đấng được sinh ra trong nhà Đa-vít. Đấng Cứu Thế có quyền phép vĩ đại. Đấng làm Vua trên muôn Vua và Chúa trên muôn Chúa.

  Là con dân của Chúa chúng ta hãy luôn vâng giữ và làm theo mọi điều răn dạy của Đức Chúa Trời một cách không chỗ trách được, để những ơn phước và thánh linh của Chúa luôn tuôn đổ đầy dẫy trên đời sống của chúng ta giống như ông Xa-cha-ri và bà Ê-li-sa-bét vậy, chúng ta phải luôn biết dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa làm của lễ tôn vinh Thiên Chúa đẹp lòng Chúa, để đời sống của mỗi một chúng ta cũng chính là bài ca tôn vinh tình yêu lạ lùng của Chúa, phản chiếu được ánh sáng của sự yêu thương bao la, thánh khiết, công bình và quyền năng vô hạn của Chúa. Chúng ta hãy luôn có một tấm lòng và tâm thần sẵn sàng một cách trọn vẹn kính dâng lên Thiên Chúa, để những chương trình và ý định trọn lành của Chúa luôn được bày tỏ và làm thành một cách vinh hiển qua chính mỗi một chúng ta, để danh của Chúa luôn được tôn cao và hiển hiện. Thiên Chúa là tình yêu nên có đôi khi qua chính đức tin và nếp sống đẹp lòng Chúa của chúng ta mà Chúa xuống phước cho cả một gia đình, một dòng họ, hoặc là cả một dân tộc giống như những gương đức tin mà chúng ta đã học trong Thánh Kinh.

  Chúng ta cũng là một tiên tri của Chúa, chúng ta cũng phải rao giảng tình yêu của Ngài, tiên tri về sự đến của Ngài và Kỳ Tận Thế!

Continue reading Giăng Báp-tít, Người Dọn Đường Cho Chúa (4-tiếp theo)

Giải Ô Chữ: Người Dọn Đường Cho Chúa (4)

Grace Nguyễn
Priscilla Trần

Giải ô chữ là trò chơi giúp các con vận dụng, học hỏi, và mở rộng sự hiểu biết của mình về Lời Chúa. Hôm nay, chúng ta cùng nhau giải ô chữ bên dưới với chủ đề “Người Dọn Đường Cho Chúa” các con nhé!

NguoiDonDuongChoChua-4Thể lệ:

Chúng ta sẽ cùng nhau giải mã ô chữ hàng dọc được tô màu hồng (trên hình) và đó cũng chính là từ khóa. Để giải mã được từ khóa chúng ta sẽ lần lượt giải các ô chữ hàng ngang. Chúng ta có 07 ô chữ hàng ngang, mỗi ô chữ hàng ngang chúng ta sẽ lật mở được 1 chữ cái của từ khóa. Nội dung của mỗi ô chữ hàng ngang đều có liên quan đến ô chữ hàng dọc. Chúc các em chơi trò chơi này vui và tăng thêm sự hiểu biết về Lời Chúa.

Câu hỏi:

 1. Hàng ngang 01: Có 07 chữ cái. Người nói trước những điều sẽ xảy đến được gọi là người nói điều gì?

 2. Hàng ngang 02: Có 07 chữ cái. Tuyển dân nào là tuyển dân của Chúa?

 3. Hàng ngang 03: Có 09 chữ cái. Tình yêu thương đối với người không xứng đáng được nhận gọi là gì?

 4. Hàng ngang 04: Có 05 chữ cái. Đức Chúa Jesus Christ chọn sinh ra trong dòng dõi vua nào?

 5. Hàng ngang 05: Có 06 chữ cái. Người luôn trông cậy nơi Chúa là người có điều gì nơi Chúa?

 6. Hàng ngang 06: Có 08 chữ cái. Giăng Báp-tít đã rao giảng về Đức Chúa Jesus và kêu gọi mọi người ăn năn ở đâu?

 7. Hàng ngang 07: Có 07 chữ cái. Một thầy tế lễ của Chúa, cũng là một tiên tri của Chúa đã tôn vinh Chúa khi con mình được sinh ra là ai?

  Continue reading Giải Ô Chữ: Người Dọn Đường Cho Chúa (4)

Giăng Báp-tít, Người Dọn Đường Cho Chúa (4)

Grace Nguyễn
Priscilla Trần

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/f/MV8xNDMzMjUxMTlf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

“Trọn đời sống tôi sẽ tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu;
Tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Thiên Chúa tôi chừng nấy.

(Thi Thiên 146:2)

Bài giảng:

Các con yêu quý, Thiên Chúa sáng tạo ra chúng ta để chúng ta vui hưởng phước hạnh và tôn vinh Ngài! Yêu kính, thờ phượng, và luôn dâng lời cảm tạ ơn Chúa trong mọi sự là của tế lễ đẹp lòng Chúa mà một con dân Chúa ngày nay phải luôn ghi nhớ. Cũng bởi lẽ đó, vào ngày làm lễ cắt bì cho con trai mình Giăng Báp-tít, ông Xa-cha-ri bị câm bỗng nói được đã cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa! Bài ca tôn vinh của ông mang những thông điệp mà Chúa muốn gởi đến chúng ta là gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong bài ca Xa-cha-ri tôn vinh Đức Chúa Trời (Lu-ca 1:67-80) các con nhé!

PHẦN I: BÀI CA CỦA XA-CHA-RI TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI KHI GIĂNG BÁP-TÍT ĐƯỢC SINH RA (LU-CA 1: 67- 80)

Bấy giờ, Xa-cha-ri, cha con trẻ ấy, được đầy dẫy thánh linh, thì nói tiên tri rằng:

Tôn vinh Chúa, là Đức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên,
Vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài,
Cùng sinh ra cho chúng tôi trong nhà Đa-vít, tôi tớ Ngài,
Một Đấng Cứu Thế có quyền phép!
Như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri phán từ thuở trước,
Ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù và tay mọi người ghen ghét chúng tôi;
Ngài tỏ lòng thương xót đến tổ tông chúng tôi,
Và nhớ lại giao ước thánh của Ngài,
Theo như Ngài đã thề với Áp-ra-ham là tổ phụ chúng tôi,
Mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi, trước mặt Ngài,
Lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi gì hết.
Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của Đấng Rất Cao;
Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài,
Để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà hiểu biết sự cứu rỗi.
Vì Thiên Chúa của chúng tôi động lòng thương xót, và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi,
Để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết,
Cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an.

Con trẻ ấy lớn lên, tâm thần mạnh mẽ, ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân I-sơ-ra-ên.

PHẦN II: CHÚ THÍCH

 1. Bấy giờ: là lúc Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét làm lễ cắt bì cho con trẻ, ông nói được liền tôn vinh Chúa!

 2. Đầy dẫy: được đổ đầy, ý nói được tận dụng một cách tối đa.

 3. Thánh Linh: thẩm quyền và năng lực đến từ Thiên Chúa. Đầy dẫy thánh linh có nghĩa là đầy dẫy thẩm quyền và năng lực đến từ Thiên Chúa.

 4. Nói tiên tri: tiên = trước; tri = tri thức, sự hiểu biết; nói tiên tri là nói những điều biết trước sẽ xảy ra

 5. Tổ tông: ông bà, cha mẹ nhiều đời trước

 6. Các giao ước thánh:lời kết ước của Đức Chúa Trời với loài người qua dòng dõi Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp.

  Giao ước của Đức Chúa Trời lập với Áp-ra-ham ở Sáng Thế Ký 22: 16-18 “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, thì Ta lấy chính mình Ta mà thề rằng: sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch.Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn Ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước.

 7. Đi trước mặt Chúa: là sống và làm công việc của Chúa, trong danh Chúa, theo ý muốn của Chúa.

 8. Được cứu rỗi: được thoát khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi

 9. Mặt trời mọc lên: được hàm ý về “mặt trời công bình” được nói đến trong Ma-la-chi 4:2. “Mặt trời mọc lên” trong tiếng Hi-lạp dịch sang tiếng Hê-bơ-rơ còn có nghĩa là “chồi“, “nhánh” vốn là danh hiệu của Đấng Mê-si-a trong Xa-cha-ri 3:8; 6:12. Đấng Mê-si-a trong Cựu Ước chính là Đấng Christ trong Tân Ước (Khải Huyền 22:16)

 10. Tâm thần: là phần Chúa ban cho mỗi người để tương giao với Ngài khi người đó biết ăn năn và không còn sống trong tội nữa mà luôn sống theo ý Chúa. Người không tin Chúa phần tâm thần không hoạt động tương giao với Chúa do tội lỗi làm xa cách mặt Chúa, và khi họ chết phần tâm thần sẽ trở về nơi Chúa, còn linh hồn và thể xác ở nơi Âm Phủ tạm giam chờ đến ngày phán xét.

Continue reading Giăng Báp-tít, Người Dọn Đường Cho Chúa (4)

Giăng Báp-tít, Người Dọn Đường Cho Chúa (3 – tiếp theo)

Grace Nguyễn
Priscilla Trần

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/f/MV8xNDMzMjUxMTlf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

“ Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.” (Ê-phê-sô 1:3)

Bài giảng:

Các con yêu quý,

Chúa luôn luôn ban ơn cho những ai biết vâng giữ và làm theo ý Chúa. Ngài luôn làm thành ý định tốt lành của Ngài cho dù con người có chống nghịch Ngài đi chăng nữa. Trong chương trình của Chúa, bởi tình yêu và lòng thương xót Chúa làm thành sự cứu chuộc toàn thể nhân loại khỏi án phạt của tội lỗi và sự chết qua Con Một của Ngài. Ngài đã chọn Giăng Báp-tít vào thế gian để dọn đường cho Chúa một dân sẵn lòng. Khi Giăng Báp-tít được sinh ra, Chúa đã làm phép lạ trên gia đình ông, chúng ta học tập được gì qua câu chuyện lạ lùng ấy? Bây giờ, chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu những điều Chúa dạy dỗ chúng ta qua các chi tiết chính trong câu chuyện Giăng Báp-tít được sinh ra các con nhé!

PHẦN IV: TÓM TẮT CÂU CHUYỆN

 1. Ê-li-sa-bét sinh một con trai.

 2. Xóm giềng thấy Chúa tỏ sự thương xót đối với bà thì đến chia vui và dự lễ cắt bì cho con trẻ.

 3. Họ muốn đặt tên con là Xa-cha-ri theo tên của cha, nhưng Ê-li-sa-bét và Xa-cha-ri đặt tên con là Giăng theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

 4. Tức thì, Xa-cha-ri nói được và tôn vinh Đức Chúa Trời.

 5. Hết thảy xóm giềng đều kinh sợ, nói chuyện ấy với nhau vì biết tay Chúa ở cùng Giăng Báp-tít.

PHẦN V: ÁP DỤNG VÀO ĐỜI SỐNG

 1. Bấy giờ, đến ngày mãn nguyệt, Ê-li-sa-bét sinh được một trai. (Lu-ca 1:57)

  Qua câu Thánh Kinh trên cho chúng ta cảm nhận về một niềm phước hạnh thật đầy trọn, một cơ nghiệp lớn lao mà Đức Chúa Trời đã ban xuống cho đời sống của hai vợ chồng ông Xa-cha-ri và bà Ê-li-sa-bét. Vì theo như lời Chúa trong sách Thi-thiên 127: 3a có chép rằng: “Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà ra.” Đặc biệt chúng ta cũng học biết rằng: Mọi sự đều có thời kỳ và hạn định riêng theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Ngài định thời giờ và nơi chốn cho từng loài thọ tạo. Khi đúng thời điểm thì thánh ý của Chúa sẽ được bày tỏ và làm thành. Giống y như lời Chúa trong sách Lu-ca 1: 20 phán cho gia đình Xa-cha-ri đã chép rằng: “Này, ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm.”

  Đối với mỗi một con dân của Chúa cũng được Chúa kêu gọi trở về nhà của Chúa đúng kì đúng lúc. Tuy nhiên, khi chúng ta càng sớm biết hạ mình vâng phục Ngài, hết lòng yêu kính Ngài thì chúng ta càng sớm có phước hạnh, đó là chúng ta có càng nhiều thời gian để chăm lo cho đời sống thuộc linh của mình, chúng ta càng có nhiều của lễ kính dâng lên Chúa để qua đó Chúa ban cho chúng ta những ơn phước và những phần thưởng lớn lao lạ lùng ngay trong đời nầy và cả trong cõi đời đời khi chúng ta được lên gặp mặt Chúa!

 2. Xóm giềng bà con nghe Chúa tỏ ra sự thương xót lớn cho Ê-li-sa-bét, thì chia vui cùng người. (Lu-ca 1:58)

  Xóm giềng là những người sống gần nhà chúng ta mà hằng ngày chúng ta gặp mặt khi đi ra đi vào, là những người mà đôi khi chúng ta thân thiết, và có thể hiểu một phần cơ bản hoàn cảnh sống lẫn tính tình của nhau, dễ dàng giúp đỡ khi cần thiết và cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau, giống như những người xóm giềng đã đến chia vui và dự lễ cắt bì cho con trẻ cùng gia đình bà Ê-li-sa-bét khi hay tin Đức Chúa Trời tỏ sự thương xót lớn cho gia đình bà vậy. Yêu thương, hòa thuận với nhau trong các mối quan hệ trong xã hội là điều chúng ta phải làm và việc yêu thương, hòa thuận với những người hàng xóm là một trong số đó vì Chúa có dạy chúng ta trong sách Ga-la-ti 5:14 và sách Châm-ngôn 27:10b rằng: “Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.” Và “Một người xóm giềng gần còn hơn anh em xa.” Tuy nhiên đối với những người coi thường pháp luật, làm ra những việc ác và không biết kính sợ Đức Chúa Trời thì chúng ta không cần phải thân thiết với họ, chúng ta không giận ghét hay xem thường họ, nhưng chúng ta cũng nên cẩn thận trong cách cư xử đối với họ.

  Ngoài ra, những người xung quanh chúng ta luôn nhận thấy được quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời và những ơn phước Chúa làm ra trên đời sống của chúng ta là những con dân của Chúa. Họ sẽ nhận biết được sự khác biệt giữa một người có Chúa và một người không biết Chúa qua nếp sống tin kính vâng phục Chúa, yêu thương hoà nhã đúng mực đối với những người xung quanh. Do đó chúng ta phải cẩn thận chú ý trong từng lời nói việc làm sao cho luôn tôn cao danh Chúa, để thế gian nhận biết Chúa, kính sợ Chúa qua chính nếp sống của chúng ta mỗi ngày các con nhé!

  Thử nghiệm thực tế:

Continue reading Giăng Báp-tít, Người Dọn Đường Cho Chúa (3 – tiếp theo)

Giải Ô Chữ: Người Dọn Đường Cho Chúa (3)

Grace Nguyễn
Priscilla Trần

Giải ô chữ là trò chơi giúp các con vận dụng, học hỏi, và mở rộng sự hiểu biết của mình về Lời Chúa. Hôm nay, chúng ta cùng nhau giải ô chữ bên dưới với chủ đề “Người Dọn Đường Cho Chúa” mà Cô Thu Hương đã thương gửi đến chúng ta các con nhé!

NguoiDonDuongChoChua-3

Thể lệ:

Chúng ta sẽ cùng nhau giải mã ô chữ hàng dọc được tô màu hồng (trên hình) và đó cũng chính là từ khóa. Để giải mã được từ khóa chúng ta sẽ lần lượt giải các ô chữ hàng ngang. Chúng ta có 7 ô chữ hàng ngang, mỗi ô chữ hàng ngang chúng ta sẽ lật mở được 1 chữ cái của từ khóa. Nội dung của mỗi ô chữ hàng ngang đều có liên quan đến ô chữ hàng dọc. Chúc các con chơi trò chơi này vui và tăng thêm sự hiểu biết về Lời Chúa.

Câu hỏi:

 1. Hàng ngang 01: Có 03 chữ cái. Theo luật pháp Chúa truyền cho dân Y-sơ-ra-ên khi xưa thì sau bao nhiêu ngày phải làm phép cắt bì cho các bé trai?
 2. Hàng ngang 02: Có 08 chữ cái. Những người sống gần nhà chúng ta gọi là gì?
 3. Hàng ngang 03: Có 09 chữ cái. Đây là một từ Hán Việt dùng để chỉ về sự sinh con của phụ nữ.
 4. Hàng ngang 04: Có 06 chữ cái. Đây là tên của một sách trong Thánh Kinh nói về rất nhiều luật pháp của Ngài?
 5. Hàng ngang 05: Có 06 chữ cái. Những người ngoại thường có cảm xúc như thế nào khi thấy Chúa làm phép lạ cho con dân của Ngài?
 6. Hàng ngang 06: Có 09 chữ cái. Thiên Chúa luôn tỏ lòng như thế nào đối với con người?
 7. Hàng ngang 07: Có 09 chữ cái. Đây là một lễ nghi trong thời Cựu Ước mà Chúa phán truyền cho dân Y-sơ-ra-ên?

Continue reading Giải Ô Chữ: Người Dọn Đường Cho Chúa (3)