21/05/2017
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12

Câu Gốc Mỗi Tuần (27/05/2017)

07/05/2017
Thi Thiên 121:2

Câu Gốc Mỗi Tuần (13/05/2017)

06/05/2017

Chương trình: “EM LÀM CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA”

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC THÁNH KINH 1/ Đức Chúa Trời là ai? A- Là Đấng chân thần duy nhất đáng được thờ phượng. B- […]

Bài Giảng Mới

06/05/2017

Chương trình: “EM LÀM CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA”

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC THÁNH KINH 1/ Đức Chúa Trời là ai? A- Là Đấng chân thần duy nhất đáng được thờ phượng. B- […]
17/04/2017

“PHƯỚC LÀNH THỨ NHẤT” ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST PHÁN DẠY TRÊN NÚI.

Các con thương mến! Trong cuộc sống thỉnh thoảng chúng ta thường nghe mọi người nói về chữ phước. Thí dụ như nhà ông Tư thật […]
03/04/2017

LỜI KÊU GỌI: “HÃY TRỞ NÊN TRỌN VẸN” CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST.

                                                “HÃY TRỞ NÊN […]
25/03/2017

Sự Nói Dối

Huỳnh Christian Timothy Sự Nói Dối “Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân […]
19/03/2017

LỜI KÊU GỌI “HÃY VÀO CỬA HẸP.” CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST.

                     LỜI KÊU GỌI “HÃY VÀO CỬA HẸP.” CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST.   “Hãy vào cửa […]