15/12/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần ( Ngày 22/12/2018)

08/12/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (Ngày 15/12/2018)

02/12/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (09/12/2018)

Các con thương mến! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Lời Chúa với chủ đề: NGHĨ ĐẾN NHỮNG SỰ Ở TRÊN TRỜI Nguyễn Thị […]
25/11/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (Ngày 01/12/2018)

17/11/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (Ngày 24/11/2018)

11/11/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần ( Ngày 17/11/2018 )

NGƯỜI TRẺ TUỔI PHẢI CẨN THẬN GIỮ LỜI CHÚA “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận giữ […]
04/11/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (Ngày 10/11/2018)

03/11/2018

TDT_10: Tình Yêu Nam Nữ và Tình Dục

Tuổi Dậy Thì: 10 Tình Yêu Nam Nữ và Tình Dục Huỳnh Christian Timothy “Vậy, các anh chị em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm […]
28/10/2018

Câu Gốc Bài Giảng 10: Đề Tài: “Tuổi Dậy Thì: Tình Yêu Nam Nữ và Tình Dục” Ngày 03/11/2018

28/10/2018

TDT_09: Tình Yêu và Lòng Ghen

Tuổi Dậy Thì: 09 Tình Yêu và Lòng Ghen Huỳnh Christian Timothy “Vì tình yêu mạnh như sự chết, lòng ghen dữ như âm phủ. Sự […]