Hai Môn Đồ Đến Nhà Chúa

Grace Nguyễn
Priscilla Trần

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

Hãy tìm kiếm Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!” (Thi Thiên 55: 6).

Bài giảng:

Các con yêu mến,

Có lẽ trong chúng ta ai cũng có nhà và cho dù đi đâu chúng ta cũng muốn trở về nhà vì nhà không chỉ là nơi ở mà còn là nơi những người yêu thương cùng chúng ta trưởng thành và chia sẻ ngọt bùi. Yêu thương ai chúng ta cũng muốn có dịp ghé thăm người ấy. Khi xưa trước khi thi hành chức vụ Đức Chúa Jesus Christ cũng được hai môn đồ khao khát đến nhà Ngài nhưng không phải để tìm hiều căn nhà Chúa đang ở mà họ đến để tìm hiểu về Ngài là Đấng mà thầy họ là Giăng Báp-tít đã làm chứng rằng Ngài là Chiên Con Của Đức Chúa Trời. Hai môn đồ ấy là ai? Tại sao họ lại muốn tìm hiểu về Đức Chúa Jesus Christ? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những điều đó trong câu chuyện “Hai môn đồ đến nhà Chúa”các con nhé!

PHẦN I: CÂU CHUYỆN HAI MÔN ĐỒ ĐẾN NHÀ CHÚA (GIĂNG 1: 35-42)

Ngày hôm sau nữa, Giăng đứng với hai người trong các môn đồ của ông, thấy Đức Chúa Jesus đi qua, thì nói rằng:

– Kìa! Chiên Con của Đức Chúa Trời!

Hai môn đồ nghe lời đó thì đi theo Đức Chúa Jesus. Đức Chúa Jesus vừa quay lại, thấy họ theo mình thì phán rằng:

– Các ngươi tìm gì?

Họ thưa rằng:

– Ra-bi (nghĩa là: Thầy)! Ngài ở đâu?

Ngài phán với họ:

– Hãy đến và xem!

Họ đến và thấy nơi Ngài ở. Họ ở lại cùng Ngài trong ngày đó. Lúc bấy giờ, khoảng chừng giờ thứ mười. Một trong hai người đã nghe Giăng nói và theo Ngài là Anh-rê, em trai của Si-môn Phi-e-rơ. Trước hết, ông tìm anh mình là Si-môn và nói rằng:

– Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a (nghĩa là Đấng Christ).

Rồi, ông dẫn người đến với Đức Chúa Jesus. Ngài vừa nhìn thấy người thì phán rằng:

– Ngươi là Si-môn, con của Giô-na. Ngươi sẽ được gọi là Sê-pha (nghĩa là Phi-e-rơ).

PHẦN II: Ý NGHĨA LỜI CHÚA

 1. Ngày hôm sau nữa, Giăng đứng với hai người trong các môn đồ của ông, thấy Đức Chúa Jesus đi qua, thì nói rằng: “Kìa! Chiên Con của Đức Chúa Trời!” Hai môn đồ nghe lời đó thì đi theo Đức Chúa Jesus.

– Ngày hôm sau nữa: ngày liền sau ngày Giăng Báp-tít khẳng định Đức Chúa Jesus Christ là Chiên Con của Đức Chúa Trời – Đấng Cất Tội Lỗi Thế Gian Đi. Cũng là lần thứ hai Giăng Báp-tít chỉ vào Đức Chúa Jesus mà khẳng định Ngài là Chiên Con Của Đức Chúa Trời cho các môn đồ và đoàn dân đông đang ở xung quanh ông bên bờ sông Giô-Đanh khi Giăng Báp-tít nhìn thấy Đức Chúa Jesus.

– Hai người trong các môn đồ: là hai môn đồ của Giăng Báp-tít trước khi Đức Chúa Jesus kêu gọi họ trở thành môn đồ của Ngài tên là Giăng và Anh-rê.

Ý nghĩa Lời Chúa:

– Qua những lần Giăng Báp-tít gặp gỡ hoặc nhìn thấy Đức Chúa Jesus ông đều lớn tiếng, làm chứng khẳng định về Ngài là Chiên Con Của Đức Chúa Trời”, là Đấng Cất Tội Lỗi Của Thế Gian Đi”, là Con Của Đức Chúa Trời” cho mọi người đang vây xung quanh ông. Thánh Kinh đã bày tỏ và dạy cho chúng ta bài học về đức tính khiêm nhường, hạ mình, hết lòng phụng sự Đức Chúa Trời của Giăng Báp-tít. Ông luôn làm tròn trách nhiệm và bổn phận mà Đức Chúa Trời đã đặt để trên ông, là một người dọn đường cho Chúa, làm vinh hiển danh Chúa và bày tỏ về Đức Chúa Jesus Christ cho dân Y-sơ-ra-ên. Ông luôn cố gắng tận dụng mọi cơ hội để rao giảng về Đức Chúa Jesus và hướng mọi sự chú ý của đoàn dân đông cùng các môn đồ của ông vào Đức Chúa Jesus Christ. Giăng Báp-tít hoàn toàn không có ý định tạo danh tiếng, sự ngưỡng mộ hay lưu giữ các môn đồ cho riêng mình, mà ông còn vui mừng, mong muốn cho họ đi theo Chúa, Đấng mà ông đang rao giảng về sự cao trọng của Ngài. Giăng Báp-tít đã hoàn thành tốt vai trò người dọn đường cho Chúa, ông đã sống xứng đáng là một công cụ công bình trong tay Chúa khi luôn biết dâng mọi vinh hiển về cho Chúa là Đấng ông tôn thờ như Giăng 3:30-31 dạy cho chúng ta biết “Ngài phải thêm lên nhưng ta phải giảm xuống Đấng từ trên cao đến là trên hết tất cả. Kẻ thuộc về đất thì ra từ đất, và nói về đất; Đấng từ trời đến thì trên hết tất cả.”

Giăng và Anh-rê là những người kính sợ Đức Chúa Trời. Họ tin và sẵn sàng dọn lòng ăn năn tìm kiếm lẽ thật qua những lời giảng của Giăng Báp-tít về Đấng sẽ đến cứu dân mình ra khỏi tội.

– Do có sẵn tấm lòng khao khát muốn biết về Đấng Mê-si trong lời hứa và họ tin vào lời thầy mình là Giăng Báp-tít nên khi được ông chỉ cho họ biết Đức Chúa Jesus Christ chính là Chiên Con Của Đức Chúa Trời thì hai ông liền đi theo Ngài. Continue reading Hai Môn Đồ Đến Nhà Chúa

Chiên Con Của Đức Chúa Trời

Grace Nguyễn
Priscilla Trần

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

“”Phải biết rằng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Thiên Chúa. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.” (Thi Thiên 100: 3).

Bài giảng:

Các con thương mến!

Cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, đã ban cho chúng con quyền được làm con cái vinh hiển của Ngài, đã cho chúng con được cùng nhau nhóm hiệp thờ phượng Cha, đã ban cho chúng con lời của Ngài để soi dẫn chúng con về với nước Cha đời đời. Lời của Cha đã bày tỏ cho chúng con biết được tình yêu nhiệm mầu Ngài đã dành cho chúng con qua cuộc đời của Đức Chúa Jesus Christ-Đấng yêu thương chúng con đã rửa sạch chúng con trong máu của Ngài

Các con thương mến!

Để được cùng nhau đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào, mầu nhiệm, vô đối của Cha Trời Kính yêu. Hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về cuộc đời của Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng ta qua câu chuyện “Chiên Con của Đức Chúa Trời – Đấng cất tội lỗi của thế gian.” các con nhé

PHẦN I: CÂU CHUYỆN CHIÊN CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – ĐẤNG CẤT TỘI LỖI CỦA THẾ GIAN (GIĂNG 1: 29-34)

Ngày hôm sau, Giăng thấy Đức Chúa Jesus đang đến với mình, thì nói rằng:

– Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất đi tội lỗi của thế gian. Đây là Đấng mà ta đã nói, sau ta, có một người sẽ đến, là Đấng trở thành trước ta, vì Ngài có trước ta. Ta vốn chẳng biết Ngài nhưng để Ngài được tỏ ra cho dân I-sơ-ra-ên, mà ta đã đến, làm báp-tem bằng nước.

Giăng lại làm chứng, nói rằng:

– Ta đã thấy Đức Thánh Linh từ trời giáng xuống, như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Ta vốn chẳng biết Ngài nhưng Đấng đã sai ta làm báp-tem bằng nước, chính Đấng ấy, phán với ta rằng: “Đấng mà ngươi sẽ thấy Đức Thánh Linh ngự xuống, đậu trên Ngài, ấy là Đấng làm báp-tem bằng Thánh Linh.” Ta đã thấy và làm chứng rằng: “Đây là Con Đức Chúa Trời.”

PHẦN II: Ý NGHĨA LỜI CHÚA

 1. Ngày hôm sau, Giăng thấy Đức Chúa Jesus đang đến với mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất đi tội lỗi của thế gian. Đây là Đấng mà ta đã nói, sau ta, có một người sẽ đến, là Đấng trở thành trước ta, vì Ngài có trước ta. (Giăng 1: 29-30)
  Ngày hôm sau: Ý nói về ngày thứ hai sau khi Giăng cùng đoàn dân đông và các môn đồ của ông đang ở bên kia sông Giô-đanh thuộc thành Bê-tha-ni nơi Giăng làm Báp-tem bằng nước thì có mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi đều là người Pha-ri-si đến chất vấn ông là ai cớ sao ông làm phép Báp-tem. Chúng ta cũng có thể hiểu rằng ngày thứ nhất là ngày Giăng Báp-tít giới thiệu Đức Chúa Jesus cùng đoàn dân bên sông Giô-danh khi Ngài đến chịu phép Báp-tem bởi Giăng để làm cho trọn mọi việc công bình theo thánh ý Đức Chúa Trời và ngày thứ nhì là ngày mà Giăng chính thức công khai giới thiệu và làm chứng tái khẳng định Đức Chúa Jesus chính là Chiên Con của Đức Chúa Trời và cũng là lần thứ hai ông thấy Đức Chúa Jesus đi đến với ông sau khi Đức Chúa Jesus kiêng ăn 40 ngày-40 đêm và chịu sự cám dỗ trong đồng vắng, chuẩn bị cho việc Đức Chúa Jesus sẽ chính thức thi hành chức vụ của Ngài trên đất.
  Chiên con:
  Theo nghĩa đen: là một con chiên còn non chưa trưởng thành, thường dưới ba tuổi, người Việt Nam chúng ta còn gọi là con cừu hoặc con trừu mà người nuôi thường hớt lông khi đến kỳ để dùng làm áo lông, làm chăn ấm . . .
  Theo nghĩa bóng: từ chiên được Thánh Kinh dùng để chỉ con dân Chúa, những người tin theo Chúa được xem như những con chiên trong đồng cỏ của Đức Chúa Trời (Ê-sai 5:17) và (Thi-Thiên 100:3) cũng có chép rằng: “Phải biết rằng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Thiên Chúa. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.
  Ngoài ra, chiên con là danh từ dùng để chỉ những tín đồ còn non trẻ trong đức tin, những người mới trở về với Chúa cần được chăm sóc đặc biệt về thuộc linh.
  Chiên cũng được dùng để chỉ về môn đồ của Chúa được sai đi vào giữa thế gian trong sách Lu-ca 10:3 chép rằng: “Hãy đi; này, ta sai các ngươi đi, khác nào như chiên con ở giữa bầy muông sói.”
  Điều đặc biệt từ chiên con còn là biểu tượng cho sự tinh sạch của Đức Chúa Jesus Christ. “Chiên con không tì không vít không chỗ trách được” được Thánh Kinh dùng để diễn tả về Đức Chúa Jesus Christ trong sách I Phi-ê-rơ 1:19 như sau: “Nhưng bởi máu cao quý của Đấng Christ, dường như máu của chiên con không lỗi, không vết.
  Chiên con không tì không vít còn được dùng làm lễ vật hoặc của lễ chuộc tội cho dân sự. Chúng ta còn nhớ A-bên đã dùng chiên đầu lòng trong bầy mình làm lễ vật dâng cho Đức Chúa Trời. (Sáng thế ký 4:4.)
  Và trong câu chuyện Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho Áp-ra-ham một con chiên để thay cho con của mình là Y-sác làm của lễ thiêu. (Sáng-thế-ký 22.)
  Điều quan trọng đặc biệt hơn hết danh từ chiên con là hình ảnh tiêu biểu cho Đức Chúa Jesus nhập thế làm người, làm “Sinh Tế của Lễ Vượt Qua” để chuộc tội cho toàn thể nhân loại, là hình của việc máu chiên con phải đổ ra trong lễ vượt qua đầu tiên Đức Chúa Trời thiết lập với dân Y-sơ-ra-ên, trong ngày Môi-se dẫn dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô được chép trong sách Xuất-ê-díp-tô-ký 12.
  Chiên con của Đức Chúa Trời: là danh xưng Đức Chúa Trời thần cảm cho Giăng Báp-tít gọi Đức Chúa Jesus trước khi Ngài thi hành chức vụ: “Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.” Chúng ta có thể hiểu danh hiệu của Đức Chúa Jesus là Chiên Con của Đức Chúa Trời mang ý nghĩa Ngài thuộc về Đức Chúa Trời, đến từ Đức Chúa Trời và là của tế lễ chuộc tội được ban cho từ trời.
  Thời Cựu Ước, khi một người phạm tội thì người ấy phải dâng một con sinh, có thể là con chiên con, không tì vết, người ấy đặt tay lên đầu con chiên với ý nghĩa tượng trưng là người ấy truyền tội lỗi của mình qua con chiên đó, rồi thầy lế lễ giết con chiên làm của lễ thiêu để chuộc tội. Mỗi chiên con chỉ chuộc tội cho một người và một lần mà thôi, nhưng Chúa Jesus Christ là Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng vô tội, là Con Đức Chúa Trời, vì thế sự chết của Ngài trên cây thập tự có quyền năng để cất tội lỗi của toàn thể nhân loại. Ngài đã bị phản bội, bị bỏ rơi, bị chối bỏ, bị vu khống, bị sỉ nhục, bị đánh đập, và bị đóng đinh trên cây thập tự như một người tội lỗi, bị kể vào hàng kẻ dữ. Tình yêu của Ngài đối với nhân loại quá lớn lao vì từ thiên đàng vinh quang, Ngài đã xuống thế làm người để gánh thay mọi điều tội lỗi gian ác mà loài người làm ra để chết thay và cứu chuộc họ. “Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Thiên Chúa đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Bởi sự ức hiếp, và xử đoán, nên người đã bị cất lấy; trong những kẻ cùng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu; dầu người chẳng hề làm điều hung ác và chẳng có sự dối trá trong miệng. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu nhờ tay người được thịnh vượng.Ê-sai 53:4-10
  Khi Giăng nói: “Đây là Đấng mà ta đã nói, sau ta, có một người sẽ đến, là Đấng trở thành trước ta, vì Ngài có trước ta.” Đây là lẽ thật vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài đã có từ trước cõi vô cùng và hằng còn đời đời. Ngài đến trên đất làm người xác thịt sau Giăng bởi vì Giăng đã được Đức Chúa Trời sai đến thế gian để dọn đường cho Chúa, để làm vinh hiển và tỏ ra sự cao trọng của Ngài cho muôn dân, cho những ai có tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời và tìm kiếm Ngài. Đó là ý định tốt lành của Đức Chúa Trời và làm ứng nghiệm lời Ngài đã phán truyền cho tổ phụ họ qua các Đấng tiên tri.
 2. Ta vốn chẳng biết Ngài nhưng để Ngài được tỏ ra cho dân I-sơ-ra-ên, mà ta đã đến, làm báp-tem bằng nước. (Giăng 1:31)
  Giăng Báp-tít đã được đến thế gian theo ý muốn của Đức Chúa Trời để làm vinh hiển Đức Chúa Trời, để dọn đường và bày tỏ làm chứng về Đấng quyền năng sẽ đến thế gian, Đấng sẽ đến sau ông nhưng lại có trước ông từ cõi vô cùng, Đấng đem ánh sáng vinh quang của tình yêu soi vào nơi tấm lòng tối tăm của những con người thế gian tội lỗi, đang lầm đường lạc lối trong u mê, ngày từng ngày bị đùa đi đến chỗ chết, xa cách sự vinh quang của Đức Chúa Trời vì những tội lỗi của mình. Một lần nữa Thánh Kinh lại dạy cho chúng ta sự khiêm nhường hạ mình của Giăng Báp-tít. Ông đã vâng phục Thiên Chúa đến làm Báp-tem bằng nước cốt để dẫn dắt và hướng sự chú ý của dân Y-sơ-ra-ên thời bấy giờ vào Đức Chúa Jesus Christ, làm cho tỏ rạng chức vụ cao cả và danh vinh quang của Đức Chúa Jesus Christ trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại qua dân Y-sơ-ra-ên, chứ không phải vì được đầy dẫy thánh linh mà kêu gọi mọi người đến với ông để tạo uy tín và danh tiếng cho riêng mình. Ông chỉ là người đến để dọn sẵn, ban bằng tấm lòng cứng cỏi của dân Y-sơ-ra-ên, làm phép Báp-tem bằng nước là hình thức tẩy rửa bên ngoài cho những người có tấm lòng ăn năn để chuẩn bị cho họ thực sự đến với sự cứu chuộc bởi Đức Chúa Jesus Christ.
 3. Giăng lại làm chứng, nói rằng: “Ta đã thấy Đức Thánh Linh từ trời giáng xuống, như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Ta vốn chẳng biết Ngài nhưng Đấng đã sai ta làm báp-tem bằng nước, chính Đấng ấy, phán với ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Đức Thánh Linh ngự xuống, đậu trên Ngài, ấy là Đấng làm báp-tem bằng Thánh Linh. Ta đã thấy và làm chứng rằng: Đây là Con Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:32-34)
  Vào thời điểm vô cùng quan trọng nầy đây sau khi Đức Chúa Jesus vừa trải qua sự cám dỗ thử thách và Ngài đã chứng tỏ Ngài chính là “Chiên Con của Đức Chúa Trời” hoàn toàn thánh khiết không tì không vít, xứng đáng để sẵn sàng cho việc khởi đầu chức vụ làm “Đấng cất đi tội lỗi của thế gian!” trong danh hiệu “Sinh Tế của Lễ Vượt Qua” cho Đức Chúa Trời trong xác thịt loài người đã được nói đến trong sách I Cô-rinh-tô 5:7bVì Đấng Christ là con sinh Lễ Vượt Qua của chúng ta.”
  Giăng lại một lần nữa lớn tiếng khẳng định và làm chứng về Ngài trước đoàn dân đông cùng các môn đồ của Giăng bên bờ sông Giô-đanh, để dọn đường cho Đức Chúa Jesus chuẩn bị thu nhận môn đồ và thi hành chức vụ của Ngài vào những ngày tiếp theo. Khi Giăng nói ta vốn chẳng biết Ngài, ý nói không phải ông không biết Ngài về thuộc thể vì chúng ta đã cùng nhau học biết rằng bà Ê-li-sa-bét, mẹ của Giăng là chị họ của bà Ma-ri, và Giăng Báp-tít biết rõ Đức Chúa Jesus Christ chính là người anh em họ của ông. Nhưng ở đây ý Giăng muốn diễn đạt rằng chính Đấng sai ông đã ban cho ông dấu chứng nhận biết Đức Chúa Jesus Christ để ông làm chứng cho dân Y-sơ-ra-ên cùng toàn thể nhân loại biết rằng Ngài chính là Con Đức Chúa Trời – là Đấng sẽ làm phép Báp-tem cho họ bằng thánh linh.
  Đức Chúa Jesus Christ trở nên xác thịt vừa là để giãi bày cho loài người mọi sự thuộc về Thiên Chúa, Ngài đã phải chết đi con người xác thịt của mình để hoàn thành sự chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Vì thế, Ngài mang danh hiệu: “Chiên Con của Đức Chúa Trời”, “Sinh Tế của Lễ Vượt Qua.” Và cũng làm ứng nghiệm lời Chúa đã tiên tri trong sách Ê-sai 29: 18- 19 rằng:
  Trong ngày đó, kẻ điếc sẽ nghe những lời trong sách, con mắt của kẻ đui sẽ xem thấy từ sự tối tăm mù mịt. Những người nhu mì cũng sẽ được thêm sự vui vẻ trong Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, những kẻ nghèo khổ trong loài người sẽ bởi Đấng Thánh của I-sơ-ra-ên mà mừng rỡ.”
  Và “Này, Chúa Tự Hữu Hằng Hữu sẽ lấy quyền năng mà đến; Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị. Này, sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đang cho bú.(Ê-sai 40:10-11)
  Qua ý nghĩa lời Chúa trong các danh xưng Thiên Chúa dành để gọi Đức Chúa Jesus Christ: “Đấng cất tội lỗi thế gian.” “Chiên Con của Đức Chúa Trời.” “Sinh Tế của Lễ Vượt Qua.”, và qua bước đường gian khó Chúa đã đi qua, Ngài đã từ nơi cao hạ mình xuống như một người thấp nhất, chấp nhận chịu phép Báp-tem như một người tội lỗi, chịu thử thách cám dỗ như một người bình thường yếu đuối trong xác thịt, trong lúc nầy đây Ngài còn để cho Giăng giới thiệu và làm chứng về mình trước những con người thế gian tội lỗi, để chuẩn bị làm của lễ chuộc tội cho họ.
  Đấng toàn năng, Đấng sống đời đời ban sự sống và sự sống lại, bằng lòng chấp nhận chết bằng một cái chết vô cùng đau đớn khổ nhục nhất cho những kẻ chưa từng biết Ngài, đang chống nghịch Ngài và sẽ chối bỏ Ngài. Chúng ta cảm biết được tình yêu thương bao la, sự hy sinh vô bờ vô bến trong chương trình khôn ngoan vô đối không thể suy lường của Thiên Chúa dành cho nhân loại.
  *Đức Chúa Jesus Christ mang danh hiệu “Chiên Con của Đức Chúa Trời” vừa là người, vừa là Thiên Chúa, nên mạng sống của Ngài là vô hạn. Nhờ đó chỉ một minh Ngài có thể chết thay cho toàn thể loài người chúng ta.
  *Đức Chúa Jesus Christ được gọi là “Chiên Con của Đức Chúa Trời” vì chính Đức Chúa Trời đã sắm sẵn và ban cho nhân loại để làm sinh tế chuộc tội.
  *Đức Chúa Jesus Christ được gọi là “Đấng cất đi tội lỗi của thế gian” vì sự chết của Ngài có giá trị chuộc tội cho toàn thể loài người trong thế gian.
  Ngày nay, tất cả những ai biết hết lòng ăn năn thống hối về những lỗi lầm của mình, tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, một lòng tin cậy và thờ phượng Thiên Chúa đều nhận được sự tha tội và làm cho sạch tội qua cái chết của Đức Chúa Jesus Christ “Sinh Tế của Lễ Vượt Qua.”
  Ngày xưa dân Y-sơ-ra-ên thể hiện đức tin và lòng vâng phục của họ đối với Đức Chúa Trời qua việc dâng sinh tế là một con chiên con không tì không vít làm của lễ chuộc tội để được Đức Chúa Trời tha tội. Sinh tế làm của lễ chuộc tội ấy là hình bóng về sự chính Đức Chúa Jesus Christ dâng thân thể Ngài làm sinh tế chuộc tội, một lần đủ cả, cho toàn thể nhân loại ngày nay.

Continue reading Chiên Con Của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Jesus Christ Chịu Ma Quỷ Cám Dỗ (Phần 2/2)

Grace Nguyễn
Priscilla Trần

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

Vậy, hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả Ma Quỷ, thì nó sẽ lánh xa các anh chị em.” (Gia-cơ 4: 7).

Bài giảng:

Các con yêu quý!

Cảm tạ ơn Chúa đã ban Con Một của Ngài để nhờ Con ấy mà chúng ta được tái sinh. Chẳng những vậy, Ngài còn ban cho chúng ta lời của Ngài để đưa dẫn chúng ta đến với sông nước hằng sống của Ngài: “Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, hãy nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con. Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ”. Châm-ngôn 4: 20-22.

Các con thương mến!

Lời của Đức Chúa Trời có quyền năng để soi dẫn chúng ta bước đi trong sự đắc thắng, bình an, phước hạnh và làm thay đổi đời sống, hoàn cảnh, vị trí và cả thế giới của chúng ta từ thuộc thể đến thuộc linh. Hôm nay, chúng ta cùng nhau học biết kết quả trọn lành về năng quyền tuyệt đối vô song của lời Chúa sẽ mang lại cho những ai luôn có lời của Ngài trong câu chuyện Đức Chúa Jesus Christ chịu sự cám dỗ phần tiếp theo các con nhé!

Trong bài trước, chúng ta đã cùng nhau học hỏi và tìm hiểu ý nghĩa Lời Chúa dạy chúng ta qua 3 lần ma quỷ ra sức tấn công, cám dỗ Đức Chúa Jesus Christ nhưng trước quyền năng vĩ đại lời của Đức Chúa Trời thì ma quỷ phải thua cuộc. Kết thúc câu chuyện chúng phải bỏ đi và các thiên sứ đến phục vụ Ngài cho chúng ta một cảm xúc thật vui mừng và hân hoan trong chiến thắng.

PHẦN I: CÂU CHUYỆN ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST CHỊU MA QUỶ CÁM DỖ (MA-THI-Ơ 4:1-11 // MÁC 1:12,13 // LU-CA 4:1-13)

Bấy giờ, Đấng Thần Linh đưa Đức Chúa Jesus vào trong đồng vắng, để chịu Ma Quỷ cám dỗ. Sau khi Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, thì Ngài đói. Kẻ cám dỗ đến với Ngài, nói rằng:

– Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, thì hãy truyền cho những hòn đá này trở thành bánh.

Nhưng Ngài trả lời, phán rằng:

– Có lời đã chép, loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Thiên Chúa. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3]

Kế đó, Ma Quỷ đem Ngài lên thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, và nói rằng:

– Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng, Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ giữ gìn ngươi, họ sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng. [Thi Thiên 91:11]

Đức Chúa Jesus phán với nó:

– Cũng có lời đã chép, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:16]

Ma Quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước trong thế gian, cùng sự vinh quang của chúng, và nói với Ngài:

– Ta sẽ ban cho ngươi hết thảy mọi sự này, nếu ngươi sấp mình xuống mà thờ phượng ta.

Đức Chúa Jesus liền phán với nó rằng:

– Hỡi Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ phụng sự Ngài mà thôi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:13]

Ma Quỷ bỏ đi. Kìa, có các thiên sứ đến mà phục vụ Ngài.

PHẦN II: Ý NGHĨA LỜI CHÚA

 1. Ma Quỷ bỏ đi. Kìa, có các thiên sứ đến mà phục vụ Ngài. (Ma-thi-ơ 4:11)
 • Sau khi Đức Chúa Jesus dùng chính lời của Đức Chúa Trời chống cự với ma quỷ và ra lệnh cho chúng lui ra khỏi Ngài thì Ma quỷ đã phải bỏ đi. Trước uy quyền của lời Chúa không một thế lực nào trên trời, dưới đất và bên dưới đất có thể chống cự và đứng vững được. Vì tình yêu và sự công chính, Đức Chúa Jesus Christ không chỉ trao cho chúng ta sự vinh quang cao trọng quyền phép và cả sự sống của chính mình Ngài mà Ngài còn làm gương và dạy dỗ chúng ta học biết cách sử dụng khí giới Đức Chúa Trời để chiến đấu trong mọi trận chiến trên bước đường theo Chúa đó chính là lời của Thiên Chúa.  Ê-phê-sô 6:13-17 “Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng vững. Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công bình, chân mang giày dép trong sự sẵn sàng của Tin Lành bình an. Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ. Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời của Thiên Chúa.” Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi phân chia linh hồn, tâm thần, cốt, tuỷ, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” Hê-bơ-rơ 4:12 Những khí giới mà chúng ta dùng để chiến đấu không phải thuộc về xác thịt mà bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ mọi đồn lũy. “Nhờ khí giới đó chúng ta đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.” II Cô-rinh-tô 10:4-5 dạy chúng ta biết như vậy. Chúng ta hãy lưu ý rằng Sa-tan và những kẻ thù nghịch chúng ta cũng dùng lời Chúa nhưng không làm vinh hiển Đức Chúa Trời.

 • Ngày nay, Chúa đã ban cho con dân Chúa quyền phép dùng danh của Chúa để làm vinh hiển Ngài, để chiến thắng mọi sự cám dỗ của ma quỷ và xua đuổi những suy nghĩ không đến từ Chúa trong tâm trí chúng ta; chúng ta cũng có lời của Đức Chúa Trời làm gươm thánh linh để chiến thắng mọi quyền lực tối tăm, khiến cho chúng phải tránh xa những nơi chúng ta ở, chúng ta đi, hoặc nơi chúng ta đến như Gia-cơ 4:7 dạy cho chúng ta: “Vậy, hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả Ma Quỷ, thì nó sẽ lánh xa các anh chị em.

 • Khi chúng ta vượt thắng được những cám dỗ thử thách Chúa cho phép xảy ra qua sự sàng sảy của các thế lực đen tối càng gian khó bao nhiêu càng cho chúng ta biết mình thật yêu kính Chúa bấy nhiêu, càng thể hiện ánh sáng vinh quang rực rỡ của Chúa qua chính chúng ta, làm cho Thiên Chúa của chúng ta vui lòng, các thiên sứ mừng vui trong chiến thắng bấy nhiêu. Khi đó, chúng ta cùng được các thiên sứ đến mà chăm sóc chúng ta như Thi Thiên 34:7 có chép rằng: “Thiên sứ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đóng trại xung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ.
 • Qua tấm gương hạ mình hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ nhắc nhở chúng ta hãy hạ mình hơn nữa trước anh chị em cùng Cha của chúng ta, trước người chăn ngày lành dẫn dắt chúng ta đi vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa, hạ mình ngay cả trước những người lân cận của chúng ta nữa vì như vậy chính là chúng ta đang vâng phục Chúa, hạ mình trước Chúa để sống y theo những gì Chúa đã dạy chúng ta.
 • Một điều hết sức quan trọng mà mỗi một chúng ta cần ghi nhớ là Chúa đã không dùng quyền phép để phục vụ cho chính mình Ngài, vậy chúng ta cũng không bao giờ được phép dùng quyền phép hay danh cao quý Chúa đã ban cho chúng ta để mưu cầu cho lợi ích cá nhân hay danh tiếng riêng của chúng ta trong đời này vì khi làm như vậy là chúng ta đã xem mình cao trọng hơn Chúa và đã không học theo Chúa, làm theo Chúa vậy.
 • Để tỏ lòng biết ơn tình yêu của Đức Chúa Trời qua sự hy sinh hạ mình của Đức Chúa Jesus Christ vì chúng ta mà gánh thay mọi yếu đuối, mọi thử thách, mọi cám dỗ, mọi sự thạnh nộ và mọi án phạt của Đức Chúa Trời trên tất cả những tội lỗi chúng ta đã làm ra, chúng ta hãy luôn noi theo gương của Đức Chúa Jesus Christ, vâng lời và làm theo mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó chính là của lễ công bình chúng ta kính dâng lên Chúa, đẹp lòng Thiên Chúa vậy. “Ấy là một sự lành và đẹp mắt Thiên Chúa là Đấng Giải Cứu chúng ta, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật. Hãy dâng sự công bình làm của lễ và để lòng tin cậy nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” I Ti-mô-thê 2:3-4 và Thi-thiên 4:5 dạy cho chúng ta biết như vậy.

Continue reading Đức Chúa Jesus Christ Chịu Ma Quỷ Cám Dỗ (Phần 2/2)

Giải Ô Chữ: Đức Chúa Jesus Christ Chịu Ma Quỷ Cám Dỗ

Grace Nguyễn
Priscilla Trần

Giải ô chữ là trò chơi giúp các con vận dụng, học hỏi, và mở rộng sự hiểu biết của mình về Lời Chúa. Hôm nay, chúng ta cùng nhau giải ô chữ bên dưới với chủ đề “Đức Chúa Jesus Christ Chịu Phép Ma Quỷ Cám Dỗ” các con nhé!

duc-chua-jesus-chiu-ma-quy-cam-doThể lệ:

Chúng ta sẽ cùng nhau giải mã ô chữ hàng dọc được tô màu hồng (trên hình) và đó cũng chính là từ khóa. Để giải mã được từ khóa chúng ta sẽ lần lượt giải các ô chữ hàng ngang. Chúng ta có 7 ô chữ hàng ngang, mỗi ô chữ hàng ngang chúng ta sẽ lật mở được 1 chữ cái của từ khóa. Nội dung của mỗi ô chữ hàng ngang đều có liên quan đến ô chữ hàng dọc. Chúc các em chơi trò chơi này vui và tăng thêm sự hiểu b iết về Lời Chúa.

Câu hỏi:

 1. Hàng ngang 01: Có 09 chữ cái. Năng lực Chúa ban cho con dân Ngài là gì?

 2. Hàng ngang 02: Có 05 chữ cái. Lôi kéo, quyến dụ ai đó ra rời lẽ thật gọi là gì?

 3. Hàng ngang 03: Có 09 chữ cái. Trong sâu thẳm mỗi người luôn biết về một Đấng cao siêu tuyệt đối, Thánh Kinh gọi Đấng cao siêu tuyệt đối ấy là ai?

 4. Hàng ngang 04: Có 08 chữ cái. Những nan đề đến trong cuộc sống của chúng ta, giúp cho chúng ta rèn tập sự kính sợ Chúa gọi là gì?

 5. Hàng ngang 05: Có 11 chữ cái. Đức Chúa Jesus Christ đã vâng phục ai xuống thế làm người để cứu rỗi nhân loại?

 6. Hàng ngang 06: Có 07 chữ cái. Bản chất thật của loài người là gì mà ai cũng cần Chúa vậy?

 7. Hàng ngang 07: Có 07 chữ cái. Khi chúng ta làm gì thì sẽ làm Chúa xa cách chúng ta?

Continue reading Giải Ô Chữ: Đức Chúa Jesus Christ Chịu Ma Quỷ Cám Dỗ

Đức Chúa Jesus Chịu Ma Quỷ Cám Dỗ (Phần 1/2)

Grace Nguyễn
Priscilla Trần

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/f/MV8xNDU0NTU4NDhf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

Các anh chị em chẳng biết rằng, nếu các anh chị em đã nộp mình làm nô lệ để vâng phục kẻ nào, thì là nô lệ của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao?” (Rô-ma 6: 16).

Bài Giảng:

Các con yêu mến, trong mỗi chúng ta ai cũng phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Khi chưa tin Chúa khó khăn đã có, nhưng khi tin Chúa khó khăn sẽ nhiều hơn, những cám dỗ và thử thách vẫn đến mỗi ngày trên đời sống của một con dân Chúa. Một mặt ma quỷ luôn rình mò xung quanh chúng ta, tìm cách cám dỗ quyến dụ chúng ta làm ra những việc trái với ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, mặt khác ma quỷ lại luôn ngày đêm kiện cáo chúng ta khi chúng ta thiếu hiểu biết hoặc do yếu đuối chiều theo ý muốn xác thịt nghe lời xúi giục của ma quỷ mà phạm tội với Chúa. Chúng ta sẽ đối diện với những điều đó như thế nào? Đức Chúa Jesus Christ xưa kia nhập thế làm người cũng đã từng chịu cám dỗ lớn từ ma quỷ và Ngài đã chiến thắng? Ngài đã làm gì để chiến thắng ma quỷ? Chúng ta cùng nhau học tập và quyết tâm noi theo tấm gương của Ngài qua câu chuyện “Đức Chúa Jesus Christ chịu cám dỗ” các con nhé!

PHẦN I: CÂU CHUYỆN ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST CHỊU MA QUỶ CÁM DỖ (MA-THI-Ơ 4:1-11 // MÁC 1:12,13 // LU-CA 4:1-13)

Bấy giờ, Đấng Thần Linh đưa Đức Chúa Jesus vào trong đồng vắng, để chịu Ma Quỷ cám dỗ. Sau khi Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, thì Ngài đói. Kẻ cám dỗ đến với Ngài, nói rằng:

– Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, thì hãy truyền cho những hòn đá này trở thành bánh.

Nhưng Ngài trả lời, phán rằng:

– Có lời đã chép, loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Thiên Chúa. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3]

Kế đó, Ma Quỷ đem Ngài lên thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, và nói rằng:

– Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng, Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ giữ gìn ngươi, họ sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng. [Thi Thiên 91:11]

Đức Chúa Jesus phán với nó:

– Cũng có lời đã chép, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:16]

Ma Quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước trong thế gian, cùng sự vinh quang của chúng, và nói với Ngài:

– Ta sẽ ban cho ngươi hết thảy mọi sự này, nếu ngươi sấp mình xuống mà thờ phượng ta.

Đức Chúa Jesus liền phán với nó rằng:

– Hỡi Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ phụng sự Ngài mà thôi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:13]

Ma Quỷ bỏ đi. Kìa, có các thiên sứ đến mà phục vụ Ngài.

PHẦN II: Ý NGHĨA LỜI CHÚA

 1. Bấy giờ, Đấng Thần Linh đưa Đức Chúa Jesus vào trong đồng vắng, để chịu Ma Quỷ cám dỗ. Sau khi Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, thì Ngài đói. (Ma-thi-ơ 4:1-2)
 • Bấy giờ: là lúc ngay sau khi Đức Chúa Jesus Christ chịu phép báp-tem.
 • Ma-quỷ: danh từ chỉ về những thiên sứ đã chống nghịch Đức Chúa Trời.
 • Cám dỗ: có 3 ý nghĩa. Một là, thử thách tìm ra phẩm chất của một vật như người ta dùng lửa thử vàng. Hai là, dùng lửa thử luyện để vật đó được tinh tuyền hơn, tốt hơn. Ba là, làm cho, lôi kéo, quyến rũ để cho xa rời lẽ thật. Chúng ta biết Đức Chúa Jesus trọn vẹn, Ngài không phạm tội vậy nên trong câu chuyện Thánh Kinh chúng ta phải hiểu theo ý nghĩa thứ ba chứ không phải ý nghĩa thứ 1 hay ý nghĩa thứ 2. Sự cám dỗ thường xuất hiện theo sau những suy nghĩ, những nhu cầu, hay những ước muốn của chúng ta.

Continue reading Đức Chúa Jesus Chịu Ma Quỷ Cám Dỗ (Phần 1/2)