18/08/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (25/08/2018)

13/08/2018

THIẾU NHI CHIA SẺ THÁNH KINH.

Sa-bát ngày 23.06.2018 * Chia sẻ về sự suy ngẫm Lời Chúa của bé Khánh Tâm Câu gốc : “Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng […]
11/08/2018

CÂU ĐỐ THÁNH KINH TÂN ƯỚC 2018

CÂU ĐỐ THÁNH KINH TÂN ƯỚC 2018 1. Đức Chúa Jesus Christ là ai? A, Ngài là Thiên Chúa. Muôn loài vạn vật được làm nên […]
08/08/2018

CÂU HỎI VÒNG HAI CUỘC THI: EM VUI HỌC THÁNH KINH MÙA HÈ 2018

CÂU HỎI VÒNG HAI: EM VUI HỌC THÁNH KINH MÙA HÈ 2018 1. Trong sách Sáng-thế-ký Thiên Chúa bày tỏ cho chúng ta biết Ngài dựng […]
05/08/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (11/08/2018)

04/08/2018

EM VUI HỌC THÁNH KINH MÙA HÈ 2018

  CÂU ĐỐ THÁNH KINH  CỰU ƯỚC 1.Thánh Kinh là gì?  A, Là tổng cộng Lời Chúa được bày tỏ qua chữ viết. B, Là quyển […]
29/07/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (04/08/2018)

21/07/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (28/07/2018)

14/07/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (21/07/2018)

08/07/2018

 Hỡi những người làm con trong Chúa.

            Hỡi những người làm con trong Chúa. “Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, […]