11/11/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần ( Ngày 17/11/2018 )

04/11/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (Ngày 10/11/2018)

03/11/2018

TDT_10: Tình Yêu Nam Nữ và Tình Dục

Tuổi Dậy Thì: 10 Tình Yêu Nam Nữ và Tình Dục Huỳnh Christian Timothy “Vậy, các anh chị em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm […]
28/10/2018

Câu Gốc Bài Giảng 10: Đề Tài: “Tuổi Dậy Thì: Tình Yêu Nam Nữ và Tình Dục” Ngày 03/11/2018

28/10/2018

TDT_09: Tình Yêu và Lòng Ghen

Tuổi Dậy Thì: 09 Tình Yêu và Lòng Ghen Huỳnh Christian Timothy “Vì tình yêu mạnh như sự chết, lòng ghen dữ như âm phủ. Sự […]
22/10/2018

Lời Chứng: Một Kinh Nghiệm về Sự Bị Bắt Nạt

Kính thưa Hội Thánh cùng các cháu thiếu nhi thương mến! Hôm qua Sabbath ngày 20/10/2018, con có dịp nhóm cùng các bé thiếu nhi, thực […]
21/10/2018

Câu Gốc Bài Giảng 9 Chủ Đề: “Tuổi Dậy Thì: Tình Yêu và Lòng Ghen” Ngày 27/10/2018

20/10/2018

TDT_08: Bắt Nạt và Bị Bắt Nạt

Tuổi Dậy Thì: 08 Bắt Nạt và Bị Bắt Nạt Huỳnh Christian Timothy “Vậy, bất cứ điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình, […]
14/10/2018

Câu Gốc Bài Giảng 8 Đề Tài: “Tuổi Dậy Thì: Bắt Nạt và Bị Bắt Nạt.” Ngày 20/10/2018

13/10/2018

TDT_07: Áp Lực của Sự Cám Dỗ Phạm Tà Dâm

Tuổi Dậy Thì: 07 Áp Lực của Sự Cám Dỗ Phạm Tà Dâm Huỳnh Christian Timothy “Hãy tránh xa sự tà dâm. Mỗi một tội người […]