Admin

03/11/2018

TDT_10: Tình Yêu Nam Nữ và Tình Dục

Tuổi Dậy Thì: 10 Tình Yêu Nam Nữ và Tình Dục Huỳnh Christian Timothy “Vậy, các anh chị em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm […]
28/10/2018

TDT_09: Tình Yêu và Lòng Ghen

Tuổi Dậy Thì: 09 Tình Yêu và Lòng Ghen Huỳnh Christian Timothy “Vì tình yêu mạnh như sự chết, lòng ghen dữ như âm phủ. Sự […]
22/10/2018

Lời Chứng: Một Kinh Nghiệm về Sự Bị Bắt Nạt

Kính thưa Hội Thánh cùng các cháu thiếu nhi thương mến! Hôm qua Sabbath ngày 20/10/2018, con có dịp nhóm cùng các bé thiếu nhi, thực […]
20/10/2018

TDT_08: Bắt Nạt và Bị Bắt Nạt

Tuổi Dậy Thì: 08 Bắt Nạt và Bị Bắt Nạt Huỳnh Christian Timothy “Vậy, bất cứ điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình, […]
13/10/2018

TDT_07: Áp Lực của Sự Cám Dỗ Phạm Tà Dâm

Tuổi Dậy Thì: 07 Áp Lực của Sự Cám Dỗ Phạm Tà Dâm Huỳnh Christian Timothy “Hãy tránh xa sự tà dâm. Mỗi một tội người […]
06/10/2018

TDT_06: Áp Lực của Bạn Bè và Áp Lực của Dư Luận

Tuổi Dậy Thì: 06 Áp Lực của Bạn Bè và Áp Lực của Dư Luận Huỳnh Christian Timothy “Các anh chị em chớ mắc lừa: Những […]
29/09/2018

TDT_05: Sự Vâng Phục Các Quyền

Tuổi Dậy Thì: 05 Sự Vâng Phục Các Quyền Huỳnh Christian Timothy “Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn {mình}; vì chẳng có […]
22/09/2018

TDT_04: Làm Chủ Tâm Trạng

Tuổi Dậy Thì: 04 Làm Chủ Tâm Trạng Huỳnh Christian Timothy “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, […]
16/09/2018

TDT_03: Hiện Tại và Tương lai

Tuổi Dậy Thì: 03 Hiện Tại và Tương Lai Huỳnh Christian Timothy “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Chăn Chiên của tôi. Tôi sẽ chẳng […]
09/09/2018

TDT_02: Nỗi Buồn Không Tên

Tuổi Dậy Thì: 02 Nỗi Buồn Không Tên Huỳnh Christian Timothy “Như con nai cái mong chờ khe nước, Thiên Chúa ôi, linh hồn tôi mong […]