NguyenChristianGrace

19/05/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (26/05/2018)

19/05/2018

Giải Ô Chữ: Hành Trình Về Nơi Phước Hạnh. ( phần 2)

Thiếu Nhi Tìm Hiểu Thánh Kinh www.ThieuNhi.TimHieuThanhKinh.net Giải Ô Chữ: Hành trình về nơi phước hạnh (phần 2) Giải ô chữ là trò chơi giúp các […]
13/05/2018

Kể chuyện: Quyền Năng Lời Chúa!

Quyền Năng Lời Chúa 
12/05/2018

VƯỢT QUA CÁM DỖ, THỬ THÁCH.

                         VƯỢT QUA CÁM DỖ, THỬ THÁCH.    “Phước cho người kiên trì trong sự […]
12/05/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (19/05/2018)

06/05/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (12/05/2018)

28/04/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (05/05/2018)

22/04/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (28/04/2018)

14/04/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (21/4/2018)

07/04/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (14/4/2018)