NguyenChristianGrace

21/08/2017

PHẦNII: SỰ VÂNG LỜI TỐT HƠN CỦA TẾ LỄ

      Phần II : SỰ VÂNG LỜI TỐT HƠN CỦA TẾ LỄ  Các con thương mến, Kính dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì tuần vừa […]
14/08/2017

Chương trình học Thánh Kinh bằng tiếng Anh.

“Cô xin giới thiệu với các con, trong lượt bài học Thánh Kinh của các con với cô, sẽ có một chương trình mới dành cho […]
17/06/2017

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ĐỨC THÁNH LINH.

                        CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ĐỨC THÁNH LINH. Đức Thánh Linh: Là danh xưng […]
27/05/2017

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC THÁNH KINH VỀ ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST!

           CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC THÁNH KINH VỀ ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST!   01/ Vì sao Thiên Chúa Ngôi Lời […]
06/05/2017

Chương trình: “EM LÀM CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA”

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC THÁNH KINH 1/ Đức Chúa Trời là ai? A- Là Đấng chân thần duy nhất đáng được thờ phượng. B- […]
17/04/2017

“PHƯỚC LÀNH THỨ NHẤT” ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST PHÁN DẠY TRÊN NÚI.

Các con thương mến! Trong cuộc sống thỉnh thoảng chúng ta thường nghe mọi người nói về chữ phước. Thí dụ như nhà ông Tư thật […]
03/04/2017

LỜI KÊU GỌI: “HÃY TRỞ NÊN TRỌN VẸN” CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST.

                                                “HÃY TRỞ NÊN […]
19/03/2017

LỜI KÊU GỌI “HÃY VÀO CỬA HẸP.” CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST.

                     LỜI KÊU GỌI “HÃY VÀO CỬA HẸP.” CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST.   “Hãy vào cửa […]
20/02/2017

CHƯƠNG TRÌNH THẢO LUẬN KIẾN THỨC THÁNH KINH (tiếp theo)

CUỘC ĐỜI ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST.   Tiên tri cuối cùng vào buổi giao thời giữa Cựu Ước và Tân Ước là ai? Giăng Báp-tít là […]
13/02/2017

LỜI KÊU GỌI “HÃY TỈNH THỨC” CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST.

                              “HÃY TỈNH THỨC”   Các con thương mến!  Ngay khi Đức […]