NguyenChristianGrace

15/12/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần ( Ngày 22/12/2018)

08/12/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (Ngày 15/12/2018)

25/11/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (Ngày 01/12/2018)

17/11/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (Ngày 24/11/2018)

11/11/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần ( Ngày 17/11/2018 )

NGƯỜI TRẺ TUỔI PHẢI CẨN THẬN GIỮ LỜI CHÚA “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận giữ […]
04/11/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (Ngày 10/11/2018)

28/10/2018

Câu Gốc Bài Giảng 10: Đề Tài: “Tuổi Dậy Thì: Tình Yêu Nam Nữ và Tình Dục” Ngày 03/11/2018

21/10/2018

Câu Gốc Bài Giảng 9 Chủ Đề: “Tuổi Dậy Thì: Tình Yêu và Lòng Ghen” Ngày 27/10/2018

14/10/2018

Câu Gốc Bài Giảng 8 Đề Tài: “Tuổi Dậy Thì: Bắt Nạt và Bị Bắt Nạt.” Ngày 20/10/2018

06/10/2018

Câu Gốc Bài Giảng 7 : “Tuổi Dậy Thì: Áp Lực của Sự Cám Dỗ Phạm Tà Dâm.” Ngày 13/10/2018