CÁCH TRA CỨU THÁNH KINH BẢN TRUYỀN THỐNG HIỆU ĐÍNH 2012 TRÊN MẠNG

Giới thiệu: Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2012 là một công trình hiệu đính Thánh Kinh dựa trên Bản Truyền Thống và Thánh Kinh nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, Hy-lạp, đang được tiến hành trực tiếp trên mạng. Xem thêm thông tin tại trang web http://www.thanhkinhvietngu.net/?p=1#more-11.

Bước 1: Vào trang web http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible => xuất hiện giao diện như ảnh 1.

Chú ý chọn bản dịch Hiệu đính như trong hình 


Bước 2. Tra cứu địa chỉ câu Thánh Kinh

Ví dụ: Hê-bơ-rơ 12:2a như sau:
– Chọn tên sách Hê-bơ-rơ như hình 2


– Chọn chương 12 như hình 3


– Chọn câu Thánh Kinh 2a như hình 4

=> Câu Thánh Kinh cần tìm 

“Hãy nhìn vào Đức Chúa Jesus, là Đấng dẫn đầu và Đấng kết thúc của đức tin, “( Hê-bơ-rơ 12:2a)

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Cô, Nguyệt Ánh

Comments are closed.