Câu Gốc Mỗi Tuần (20/01/2018)

Thi Thiên 119:10-11

Thi Thiên 119:10-11

Comments are closed.