Thiếu Nhi Kể Chuyện
Nguyễn Khánh Tâm

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các câu chuyện trong Thánh Kinh do thiếu nhi kể
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMDc3NDEzOV8ySGp3aw

Trong trang OpenDrive, bấm vào Download để tải xuống toàn bộ các bài
hoặc bấm vào các ô vuông trước các bài muốn tải xuống, rồi bấm Download.

Câu chuyện:

Đức Chúa Jesus xuống thuyền, các môn đồ đi theo Ngài. Bất thình lình, một cơn bão mạnh nổi lên trên biển đến nỗi sóng ập vào thuyền, nhưng Ngài đang ngủ. Các môn đồ liền đánh thức Ngài và kêu lên:

-Chúa ơi! Xin cứu chúng con với, chúng ta chết mất.

Ngài phán:

-Hỡi những con người ít đức tin kia! Cớ sao các con sợ?

Ngài liền đứng dậy, quở gió và biển. Chúng đều yên lặng như tờ. Các môn đồ rất kinh ngạc hỏi nhau:

-Người nầy là ai mà ngay cả gió và biển đều phải vâng lệnh?

Comments are closed.