Thiếu Nhi Kể Chuyện
Đào Nam Khánh

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các câu chuyện trong Thánh Kinh do thiếu nhi kể
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMDc3NDEzOV8ySGp3aw

Trong trang OpenDrive, bấm vào Download để tải xuống toàn bộ các bài
hoặc bấm vào các ô vuông trước các bài muốn tải xuống, rồi bấm Download.

Câu Chuyện:

Như các bạn đã biết, Chúa Jesus là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu. Ngài có quyền năng vô hạn. Tuy vậy, Chúa Jesus cũng là Đấng yêu thương nhân từ. Khi còn rao giảng Lời Chúa trên đất, Chúa Jesus cũng rất đẹp lòng Đức Chúa Cha . Ngài là Đấng hay thương xót, hay phục vụ. Vào đêm trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Jesus biết sắp đến lúc Ngài rời thế gian trở về cùng Chúa Cha. Ngài đã yêu thương những người thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đang khi ăn tối, Ngài đứng dậy cởi áo ngoài ra, lấy khăn quấn ngang lưng, đổ nước vào chậu rồi lần lượt rửa chân cho các môn đồ và lau cho họ. Khi đến lượt Phi-e-rơ, ông ngần ngại:

– Thưa Chúa, lẽ nào Chúa lại rửa chân cho con sao?

Chúa đáp:

– Hôm nay con chưa hiểu việc ta làm, nhưng sau này con sẽ hiểu, nếu không để ta rửa chân cho con thì con chẳng có phần gì với ta cả.

Phi-e-rơ liền thưa:

– Thưa Chúa, không chỉ rửa chân, mà luôn cả tay và đầu nữa.

Chúa đáp :

– Ai đã tắm sạch rồi thì chỉ cần rửa chân thôi.

Sau khi rửa chân cho các môn đồ xong, Ngài mặc áo lại, ngồi vào bàn và hỏi:

– Các con có hiểu việc ta vừa làm không? Các con gọi ta bằng Thầy, bằng Chúa là đúng vì đó là sự thật. Ta vốn là thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Ta nêu gương để các con noi theo việc ta làm. Nếu các con thực hành những điều mình đã hiểu hôm nay thì sẽ được phước.

Tuy Chúa Jesus là Thiên Chúa của cả vũ trụ, nhưng Ngài có một tấm lòng phục vụ, Ngài không ngại rửa chân cho các môn đồ, chúng ta phải noi gương Chúa phục vụ lẫn nhau. Ngoài ra, chúng ta còn phải chỉ bảo nhau để hạn chế các tội lỗi, giúp nhau nên thánh. Nếu thực hành được những điều Chúa Jesus đã dạy ở trên thì sẽ được phước.

(Giăng 13: 1-20)

Comments are closed.