Bài Giảng

16/09/2018

TDT_03: Hiện Tại và Tương lai

Tuổi Dậy Thì: 03 Hiện Tại và Tương Lai Huỳnh Christian Timothy “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Chăn Chiên của tôi. Tôi sẽ chẳng […]
09/09/2018

TDT_02: Nỗi Buồn Không Tên

Tuổi Dậy Thì: 02 Nỗi Buồn Không Tên Huỳnh Christian Timothy “Như con nai cái mong chờ khe nước, Thiên Chúa ôi, linh hồn tôi mong […]
01/09/2018

TDT_01: Tâm Lý, Tâm Lý Học, và Lời Chúa

Tuổi Dậy Thì: 01 Tâm Lý, Tâm Lý Học, và Lời Chúa Huỳnh Christian Timothy   Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này […]
11/08/2018

CÂU ĐỐ THÁNH KINH TÂN ƯỚC 2018

CÂU ĐỐ THÁNH KINH TÂN ƯỚC 2018 1. Đức Chúa Jesus Christ là ai? A, Ngài là Thiên Chúa. Muôn loài vạn vật được làm nên […]
08/08/2018

CÂU HỎI VÒNG HAI CUỘC THI: EM VUI HỌC THÁNH KINH MÙA HÈ 2018

CÂU HỎI VÒNG HAI: EM VUI HỌC THÁNH KINH MÙA HÈ 2018 1. Trong sách Sáng-thế-ký Thiên Chúa bày tỏ cho chúng ta biết Ngài dựng […]
04/08/2018

EM VUI HỌC THÁNH KINH MÙA HÈ 2018

  CÂU ĐỐ THÁNH KINH  CỰU ƯỚC 1.Thánh Kinh là gì?  A, Là tổng cộng Lời Chúa được bày tỏ qua chữ viết. B, Là quyển […]
08/07/2018

 Hỡi những người làm con trong Chúa.

            Hỡi những người làm con trong Chúa. “Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, […]
08/07/2018

 Hãy mặc lấy áo giáp sáng láng.

               Hãy mặc lấy áo giáp sáng láng. “Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng ta hãy lột bỏ […]
11/06/2018

 “GIỮ LÒNG TRUNG TÍN ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA.”

                     “GIỮ LÒNG TRUNG TÍN ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA.” Lời Chúa có chép: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu […]
03/06/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần ( 09/06/2018)