Bài Giảng

22/12/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (29/12/2018)

Các con thương mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Lời Chúa với chủ đề : ĐIỀU THIÊN CHÚA THỎA LÒNG Nguyễn Thị Thùy […]
02/12/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (09/12/2018)

Các con thương mến! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Lời Chúa với chủ đề: NGHĨ ĐẾN NHỮNG SỰ Ở TRÊN TRỜI Nguyễn Thị […]
11/11/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần ( Ngày 17/11/2018 )

NGƯỜI TRẺ TUỔI PHẢI CẨN THẬN GIỮ LỜI CHÚA “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận giữ […]
03/11/2018

TDT_10: Tình Yêu Nam Nữ và Tình Dục

Tuổi Dậy Thì: 10 Tình Yêu Nam Nữ và Tình Dục Huỳnh Christian Timothy “Vậy, các anh chị em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm […]
28/10/2018

TDT_09: Tình Yêu và Lòng Ghen

Tuổi Dậy Thì: 09 Tình Yêu và Lòng Ghen Huỳnh Christian Timothy “Vì tình yêu mạnh như sự chết, lòng ghen dữ như âm phủ. Sự […]
20/10/2018

TDT_08: Bắt Nạt và Bị Bắt Nạt

Tuổi Dậy Thì: 08 Bắt Nạt và Bị Bắt Nạt Huỳnh Christian Timothy “Vậy, bất cứ điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình, […]
13/10/2018

TDT_07: Áp Lực của Sự Cám Dỗ Phạm Tà Dâm

Tuổi Dậy Thì: 07 Áp Lực của Sự Cám Dỗ Phạm Tà Dâm Huỳnh Christian Timothy “Hãy tránh xa sự tà dâm. Mỗi một tội người […]
06/10/2018

TDT_06: Áp Lực của Bạn Bè và Áp Lực của Dư Luận

Tuổi Dậy Thì: 06 Áp Lực của Bạn Bè và Áp Lực của Dư Luận Huỳnh Christian Timothy “Các anh chị em chớ mắc lừa: Những […]
29/09/2018

TDT_05: Sự Vâng Phục Các Quyền

Tuổi Dậy Thì: 05 Sự Vâng Phục Các Quyền Huỳnh Christian Timothy “Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn {mình}; vì chẳng có […]
22/09/2018

TDT_04: Làm Chủ Tâm Trạng

Tuổi Dậy Thì: 04 Làm Chủ Tâm Trạng Huỳnh Christian Timothy “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, […]