Bài Giảng

12/05/2018

VƯỢT QUA CÁM DỖ, THỬ THÁCH.

                         VƯỢT QUA CÁM DỖ, THỬ THÁCH.    “Phước cho người kiên trì trong sự […]
05/05/2018

07 Phòng Tránh Bị Xâm Hại Tình Dục

Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục 07 Phòng Tránh Bị Xâm Hại Tình Dục Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla Các cháu […]
28/04/2018

06 Vệ Sinh Thân Thể

Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục 06 Vệ Sinh Thân Thể Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla Các cháu thiếu nhi thân […]
21/04/2018

05 Bao Quy Đầu và Màng Trinh

Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục 05 Bao Quy Đầu và Màng Trinh Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla Các cháu thiếu […]
07/04/2018

04 Kinh Nguyệt và Huyết Trắng

Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục 04 Kinh Nguyệt và Huyết Trắng Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla Các cháu thiếu nhi […]
31/03/2018

03 Sự Xuất Tinh và Mộng Dâm

Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục 03 Sự Xuất Tinh và Mộng Dâm Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla Các cháu thiếu […]
24/03/2018

02 Bộ Phận Sinh Dục và Tuổi Dậy Thì

Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục 02 Bộ Phận Sinh Dục và Tuổi Dậy Thì Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla Các […]
18/03/2018

01 Định Nghĩa Tính Dục, Tình Dục, và Tà Dâm

Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục  01 Định Nghĩa Tính Dục, Tình Dục, và Tà Dâm             […]
04/03/2018

PHƯỚC CHO NHỮNG NGƯỜI TRỌN VẸN TRONG ĐƯỜNG LỐI MÌNH.

“Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, Đi theo luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Phước cho những người giữ gìn […]
23/01/2018

Sự Khôn Ngoan Thật

Các con thương mến Chúng ta đều biết rằng mình được Thiên Chúa dựng nên giống như hình và tượng của Ngài ( Sáng thế ký […]