Bài Giảng

08/07/2018

 Hỡi những người làm con trong Chúa.

            Hỡi những người làm con trong Chúa. “Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, […]
08/07/2018

 Hãy mặc lấy áo giáp sáng láng.

               Hãy mặc lấy áo giáp sáng láng. “Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng ta hãy lột bỏ […]
11/06/2018

 “GIỮ LÒNG TRUNG TÍN ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA.”

                     “GIỮ LÒNG TRUNG TÍN ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA.” Lời Chúa có chép: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu […]
03/06/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần ( 09/06/2018)

                            
12/05/2018

VƯỢT QUA CÁM DỖ, THỬ THÁCH.

                         VƯỢT QUA CÁM DỖ, THỬ THÁCH.    “Phước cho người kiên trì trong sự […]
05/05/2018

07 Phòng Tránh Bị Xâm Hại Tình Dục

Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục 07 Phòng Tránh Bị Xâm Hại Tình Dục Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla Các cháu […]
28/04/2018

06 Vệ Sinh Thân Thể

Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục 06 Vệ Sinh Thân Thể Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla Các cháu thiếu nhi thân […]
21/04/2018

05 Bao Quy Đầu và Màng Trinh

Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục 05 Bao Quy Đầu và Màng Trinh Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla Các cháu thiếu […]
07/04/2018

04 Kinh Nguyệt và Huyết Trắng

Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục 04 Kinh Nguyệt và Huyết Trắng Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla Các cháu thiếu nhi […]
31/03/2018

03 Sự Xuất Tinh và Mộng Dâm

Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục 03 Sự Xuất Tinh và Mộng Dâm Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla Các cháu thiếu […]