Bài Giảng

21/05/2016

Do-thái, Đất Nước Đức Chúa Jesus Chọn Sinh Ra (2/2)

Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in […]
15/05/2016

SỐNG TRONG THÁNH Ý CHÚA!

Nguyễn Christian Grace Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và […]
10/05/2016

Do-thái, Đất Nước Đức Chúa Jesus Chọn Sinh Ra (1/2)

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài […]
02/05/2016

Đời Sống Của Chúng Ta Trong Chúa Là Để Hầu Việc Chúa

Đất nước nào, dân tộc nào, con người nào có Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm Đức Chúa Trời mình có phước thay. Chúng ta thật vô cùng phước hạnh khi được sống để thờ phượng, tôn vinh và hầu việc Thiên Chúa yêu kính của chúng ta các cháu ạ!
24/04/2016

Đất Nước Do-thái Thời Đức Chúa Jesus Christ Nhập Thế Làm Người

Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in […]
17/04/2016

Chúng Ta Sống Là Để Tôn Vinh Thiên Chúa

Từ khi mặt trời chiếu rọi những tia sáng đầu tiên, cho đến khi chúng ta chìm vào giấc ngủ bình an trong màn đêm huyền diệu. Từng khoảnh khắc trôi qua lúc chúng ta thở, khi chúng ta ăn, làm việc, học tập hay vui chơi... mọi sự xảy ra xung quanh chúng ta đều là sự ban cho từ Thiên Chúa.
13/04/2016

Thời Thơ Ấu Của Đức Chúa Jesus Christ

Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in […]
06/04/2016

Chúng Ta Sống Là Để Thờ Phượng Thiên Chúa

Chúng ta sống là để: “Thờ Phượng Thiên Chúa, Tôn Vinh Thiên Chúa và Hầu Việc Ngài!”
01/04/2016

Đấng Yêu Thương Chúng Ta

Prisilla Tran Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in […]
20/03/2016

Tình Yêu Thương Thể Hiện Trong Việc Làm

Lê Thị Năm Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và […]