Bài Giảng

09/07/2016

Sự Khiêm Nhu & Lòng Yêu Thương Hòa Thuận Của Con Dân Chúa (1)

Grace Nguyễn Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống […]
18/06/2016

Giăng Báp-tít, Người Dọn Đường Cho Chúa (2)

Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in […]
12/06/2016

Sự Kiêu Ngạo & Lòng Tự Trọng Trong Danh Chúa

Nguyễn Christian Grace Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và […]
04/06/2016

Giăng Báp-tít, Người Dọn Đường Cho Chúa (1)

Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in […]
27/05/2016

Giữ Mình Tỉnh Thức Trong Lời Chúa

Nguyễn Christian Grace Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và […]
21/05/2016

Do-thái, Đất Nước Đức Chúa Jesus Chọn Sinh Ra (2/2)

Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in […]
15/05/2016

SỐNG TRONG THÁNH Ý CHÚA!

Nguyễn Christian Grace Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và […]
10/05/2016

Do-thái, Đất Nước Đức Chúa Jesus Chọn Sinh Ra (1/2)

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài […]
02/05/2016

Đời Sống Của Chúng Ta Trong Chúa Là Để Hầu Việc Chúa

Đất nước nào, dân tộc nào, con người nào có Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm Đức Chúa Trời mình có phước thay. Chúng ta thật vô cùng phước hạnh khi được sống để thờ phượng, tôn vinh và hầu việc Thiên Chúa yêu kính của chúng ta các cháu ạ!
24/04/2016

Đất Nước Do-thái Thời Đức Chúa Jesus Christ Nhập Thế Làm Người

Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in […]