Câu Gốc

16/09/2018

Câu Gốc Bài Giảng:”Tuổi Dậy Thì: Làm Chủ Tâm Trạng” (Ngày 22/09/2018)

09/09/2018

Câu Gốc Bài Giảng: “Tuổi Dậy Thì: Hiện Tại và Tương Lai” (15/09/2018)

01/09/2018

Câu Gốc Bài Giảng: “Tuổi Dậy Thì: Nỗi Buồn Không Tên” ( Ngày 08/09/2018)

25/08/2018

Câu Gốc Bài Giảng: ” Tuổi Dậy Thì, Tâm Lý, Tâm Lý Học, và Lời Chúa.”

18/08/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (25/08/2018)

05/08/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (11/08/2018)

29/07/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (04/08/2018)

21/07/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (28/07/2018)

14/07/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (21/07/2018)

08/07/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (14/07/2018)