Câu Gốc

11/11/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần ( Ngày 17/11/2018 )

04/11/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (Ngày 10/11/2018)

28/10/2018

Câu Gốc Bài Giảng 10: Đề Tài: “Tuổi Dậy Thì: Tình Yêu Nam Nữ và Tình Dục” Ngày 03/11/2018

21/10/2018

Câu Gốc Bài Giảng 9 Chủ Đề: “Tuổi Dậy Thì: Tình Yêu và Lòng Ghen” Ngày 27/10/2018

14/10/2018

Câu Gốc Bài Giảng 8 Đề Tài: “Tuổi Dậy Thì: Bắt Nạt và Bị Bắt Nạt.” Ngày 20/10/2018

06/10/2018

Câu Gốc Bài Giảng 7 : “Tuổi Dậy Thì: Áp Lực của Sự Cám Dỗ Phạm Tà Dâm.” Ngày 13/10/2018

30/09/2018

Câu Gốc Bài Giảng 6 : TDT: “Áp Lực Của Bạn Bè” (Ngày 06/10/2018)

22/09/2018

Câu Gốc Bài Giảng:”Tuổi Dậy Thì: Sự Vâng Phục Các Quyền” (Ngày 29/09/2018)

16/09/2018

Câu Gốc Bài Giảng:”Tuổi Dậy Thì: Làm Chủ Tâm Trạng” (Ngày 22/09/2018)

09/09/2018

Câu Gốc Bài Giảng: “Tuổi Dậy Thì: Hiện Tại và Tương Lai” (15/09/2018)