Kể Chuyện

13/05/2018

Kể chuyện: Quyền Năng Lời Chúa!

Quyền Năng Lời Chúa 
07/01/2017

Nhà Vua và Người Ăn Xin

Nhà Vua và Người Ăn Xin (Sự Hối Tiếc Muộn Màng) Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe  Bấm vào nút […]
20/04/2014
Phi-líp 2:3-4

Hai con dê núi

Truyện Sưu Tầm Giọng đọc: Thu Hương Hội Thánh Sài Gòn Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các câu chuyện dành cho các […]
13/04/2014

Vẫn tin cha nhất

Truyện Sưu Tầm Giọng đọc: Thu Hương  Hội Thánh Sài Gòn Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các câu chuyện dành cho các […]
13/04/2014
thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Giày phải có đôi

Truyện Sưu Tầm Giọng đọc: Thu Hương Hội Thánh Sài Gòn Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các câu chuyện dành cho các […]