Thiếu Nhi Chia Sẻ

01/10/2014

Câu chuyện “Người teo tay”

Vũ Nguyên Hưng Hội Thánh Sài Gòn Câu chuyện “Người teo tay” được ghi chép trong sách Ma-thi-ơ 12: 9-21; Lu-ca 6: 6-11; Mác 3: 1-6 […]
12/05/2014
ThieuNhi.ThieuNhiTimHieuThanhKinh.net

Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch?

Đặng Hoàng Anh (2007) Hội Thánh Hà Nội Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các bài MP3  chia sẻ của các em thiếu nhi […]
03/05/2014

Sức mới Chúa ban

Đào Nam Khánh (2004) Hội Thánh Hà Nội Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các bài MP3  chia sẻ của các em thiếu nhi […]
26/04/2014

Thế nào là ơn quan phòng của Thiên Chúa?

Nguyễn Khánh Tâm (2004) Hội Thánh Hà Nội Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các bài MP3  chia sẻ của các em thiếu nhi […]
20/04/2014
thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Mọi sự đều có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời!

Đặng Hoàng Anh (2007) Hội Thánh Hà Nội Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các bài MP3  chia sẻ của các em thiếu nhi […]
13/04/2014
thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Lý do Chúa Jesus đến thế gian này

Nguyễn Khánh Tâm (2004) Hội Thánh Hà Nội Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các bài MP3  chia sẻ của các em thiếu nhi […]
07/04/2014
Khánh Tâm

Thơ: Đấng Yêu Tôi!

Nguyễn Khánh Tâm (2004) Hội Thánh Hà Nội Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các bài chia sẻ của các em thiếu nhi […]
23/03/2014

Khi Thiên Chúa sửa phạt

Đào Nam Khánh (2004) Hội Thánh Hà Nội Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các bài MP3  chia sẻ của các em thiếu nhi […]
23/03/2014
thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Đức Chúa Trời có giúp bạn vượt qua tai ương không?

Nguyễn Khánh Tâm (2004) Hội Thánh Hà Nội Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các bài MP3  chia sẻ của các em thiếu […]