Thiếu Nhi Kể Chuyện

15/06/2014

Em bé gái sống lại

Thiếu Nhi Kể Chuyện Nguyễn Khánh Tâm Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các câu chuyện trong Thánh Kinh do thiếu nhi kể […]
15/06/2014

Chúa Jesus Rửa Chân Cho Các Môn Đồ

Thiếu Nhi Kể Chuyện Đào Nam Khánh Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các câu chuyện trong Thánh Kinh do thiếu nhi kể […]
11/06/2014

Giô-sép giải mộng

Thiếu Nhi Kể Chuyện Trịnh Ngọc Anh Thi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các câu chuyện trong Thánh Kinh do thiếu nhi […]
26/04/2014

Chúa Jesus khiến bão tố im lặng

Thiếu Nhi Kể Chuyện Nguyễn Khánh Tâm Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các câu chuyện trong Thánh Kinh do thiếu nhi kể […]
26/04/2014

Năm Cái Bánh và Hai Con Cá

Thiếu Nhi Kể Chuyện Nguyễn Khánh Tâm Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các câu chuyện trong Thánh Kinh do thiếu nhi kể […]
26/04/2014

Phép lạ tại Na-in

Thiếu Nhi Kể Chuyện Nguyễn Khánh Tâm Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các câu chuyện trong Thánh Kinh do thiếu nhi kể […]
26/04/2014

Chỗ thấp mà cao

Thiếu Nhi Kể Chuyện Nguyễn Khánh Tâm Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các câu chuyện trong Thánh Kinh do thiếu nhi kể […]
30/03/2014

Chúa Jesus đi trên mặt biển

Nguyễn Khánh Tâm (2004) Hội Thánh Hà Nội Câu chuyện: Nắng chiều đã tắt, Chúa Jesus bảo các môn đồ mau xuống thuyền qua trước bên […]