Giải ô chữ và điền vào chỗ trống: Hành trình về nơi phước hạnh

Thiếu Nhi Tìm Hiểu Thánh Kinh

www.ThieuNhi.TimHieuThanhKinh.net

Giải Ô Chữ: Hành trình về nơi phước hạnh.

Giải ô chữ là trò chơi giúp các con vận dụng, học hỏi, và mở rộng sự hiểu biết của mình về Lời Chúa. Hôm nay, chúng ta cùng nhau giải ô chữ bên dưới với chủ đề “Hành trình về nơi phước hạnh” các con nhé!

Thể lệ:

Chúng ta sẽ cùng nhau giải mã ô chữ hàng dọc được tô màu đỏ (trên hình) và đó cũng chính là từ khóa. Để giải mã được từ khóa chúng ta sẽ lần lượt giải các ô chữ hàng ngang màu cam. Có 6 ô chữ hàng ngang, mỗi ô chữ hàng ngang sẽ lật mở được 1 chữ cái của từ khóa. Nội dung của mỗi ô chữ hàng ngang đều có liên quan đến ô chữ hàng dọc. Chúc các con chơi trò chơi này vui và tăng thêm sự hiểu biết về Lời Chúa.

Câu hỏi:

Câu hỏi hàng ngang số 1 (có 9 chữ cái): Người tin nhận Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa của mình khi nhận biết mình là tội nhân, hết lòng ăn năn tội lỗi, tin vào sự cứu chuộc mà Ngài đã làm ra trên đời sống của mình và quyết tâm sống, làm y theo mọi lời Ngài phán dạy trong Thánh Kinh. Thế gian gọi những người như vậy bằng danh xưng gì?

Câu hỏi hàng ngang số 2 (có 12 chữ cái): Thiên Chúa là Đấng toàn ái, toàn tri, toàn thiện, toàn mỹ, không có điều gì là quá khó đối với Ngài. Ngài biết hết mọi sự và làm được mọi sự vì thế Ngài còn có danh xưng là Đấng như thế nào?

Câu hỏi hàng ngang số 3 (có 8 chữ cái): Ma quỷ được ví như sư tử rống đang rình mò xung quanh chúng ta, tìm kiếm người nào nó có thể cắn nuốt được. Đặc biệt, trong những ngày sau rốt này, sự tấn công của chúng ngày càng tinh vi. Vậy nên là con dân Chúa, chúng ta phải giữ mình như thế nào để tránh sa vào cạm bẫy của chúng?

Câu hỏi hàng ngang số 4 (có 8 chữ cái): Thiên Chúa là Đấng Thánh. Là con dân Chúa, chúng ta phải như thế nào để có thể gặp được mặt Ngài?

Câu hỏi hàng ngang số 5 (có 7 chữ cái): Đức Chúa Jesus Christ đã đến và chết chuộc tội cho thế gian, giải phóng loài người ra khỏi mọi quyền lực tối tăm của tội lỗi, ban quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời cho những ai tin nhận Ngài và một ngày không xa, Đức Chúa Jesus Christ sẽ trở lại đem Hội Thánh về với Ngài. Bởi vì thế, Ngài còn được gọi danh xưng là gì?

Câu hỏi hàng ngang số 6 (có 3 chữ cái): Là con dân của Chúa, chúng ta cần phải trở nên trọn vẹn từ tâm thần đến thể xác, không tì, không vít, không chỗ trách được giống như……. ở trên trời?

Điền vào ô trống: Hành trình về nơi phước hạnh.

Thiên Chúa luôn bày tỏ cho chúng ta biết về tình yêu bao la vô bờ bến và những phước hạnh mà Chúa luôn dành cho những ai biết kính sợ, tin cậy và vâng lời Ngài.  Đọc, học, hiểu, ghi nhớ và làm theo những Lời Chúa phán dạy chính là con đường đưa chúng ta ngày càng đến gần Chúa hơn. Vừa để học hỏi, ghi nhớ, hiểu được tình yêu, chương trình và ý định của Thiên Chúa, vừa giúp các con phát triển kỹ năng suy luận và viết hoàn thành một đoạn văn đúng nghĩa, các con hãy cùng nhau dùng những từ khoá tìm được từ các hàng ngang trong trò chơi ô chữ trên để điền vào chỗ trống đoạn văn dưới đây (Ghi nhớ: Các từ khoá của hàng ngang sẽ không theo thứ tự trong phần điền vào ô trống).

………..(1) vì yêu thương và muốn chúng ta trở nên trọn vẹn, xứng đáng được gặp mặt Ngài trong ngày phước hạnh, nên Thiên Chúa luôn cáo trách, nhắc nhở, sửa phạt chúng ta như một người ………..(2). Chúa ban Thánh Kinh là lẽ thật của Lời Ngài để giúp con dân chân thật của Ngài ………..(3), bằng cách đọc, học, nghe, suy ngẫm ngày, đêm và cẩn thận làm y theo mọi điều Ngài phán dạy. Là một ………….(4), chúng ta cần Lời Chúa để giữ mình …………..(5) trước mọi mưu kế của kẻ dữ hầu cho xứng đáng được …………. (6) Jesus đem chúng ta về  “………..(7)” khi Ngài trở lại.

 

Các con yêu quý,

Khi chúng ta có tấm lòng học hỏi Lời Chúa, luôn hướng về Ngài thì chúng ta sẽ được Đức Thánh Linh bày tỏ chương trình và ý định của Ngài trên đời sống của chính chúng ta.

Nguyện lời Chúa luôn dẫn dắt các con để các con luôn bước đi trong thánh ý của Chúa mỗi ngày các con nhé! Amen!

Grace Nguyễn, Mỹ Duyên Nguyễn

17/3/2018

 

 

Comments are closed.