29/07/2017
Giê-rê-mi 7:23

Câu Gốc Mỗi Tuần (05/08/2017)

23/07/2017
Thi Thiên 33:18

Câu Gốc Mỗi Tuần (29/07/2017)

16/07/2017

 “SỰ VÂNG LỜI TỐT HƠN CỦA TẾ LỄ” Phần 1

“SỰ VÂNG LỜI TỐT HƠN CỦA TẾ LỄ” Lời Đức Chúa Jesus Christ phán: “Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ […]
15/07/2017
Giăng 15:10

Câu Gốc Mỗi Tuần (22/07/2017)

11/07/2017
Thi Thiên 111:4b-5

Câu Gốc Mỗi Tuần (15/07/2017)

02/07/2017
Thi Thiên 99:5

Câu Gốc Mỗi Tuần (08/07/2017)

19/06/2017
Thi Thiên 11:5

Câu Gốc Mỗi Tuần (24/06/2017)

17/06/2017

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ĐỨC THÁNH LINH.

                        CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ĐỨC THÁNH LINH. Đức Thánh Linh: Là danh xưng […]
13/06/2017
Lu-ca 12:10

Câu Gốc Mỗi Tuần (17/06/2017)

28/05/2017
Châm Ngôn 18:22

Câu Gốc Mỗi Tuần (03/06/2017)