06/02/2017
Thi Thiên 119:1-2

Câu Gốc Mỗi Tuần (11/02/2017)

31/01/2017

LỜI KÊU GỌI CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST: “SỰ SÁNG CÁC NGƯƠI HÃY SOI TRƯỚC MẶT NGƯỜI TA.”

                                                Thiếu Nhi […]
28/01/2017
Ma-thi-ơ 5:16

Câu Gốc Mỗi Tuần (04/02/2017)

21/01/2017
I Giăng 2:6

Câu Gốc Mỗi Tuần (28/01/2017)

18/01/2017

LÒNG BIẾT ƠN VÀ LỜI CÁM ƠN, XIN LỖI CỦA CON DÂN CHÚA TRONG NẾP SỐNG MỚI (Tiếp theo)

LÒNG BIẾT ƠN VÀ LỜI CÁM ƠN, XIN LỖI CỦA CON DÂN CHÚA TRONG NẾP SỐNG MỚI.   “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không […]
15/01/2017
Châm Ngôn 28:13

Câu Gốc Mỗi Tuần (21/01/2017)

11/01/2017

LÒNG BIẾT ƠN VÀ LỜI CÁM ƠN, XIN LỖI CỦA CON DÂN CHÚA TRONG NẾP SỐNG MỚI.

LÒNG BIẾT ƠN VÀ LỜI CÁM ƠN, XIN LỖI CỦA CON DÂN CHÚA TRONG NẾP SỐNG MỚI.   “Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban […]
08/01/2017
Thi Thiên 57:9-10

Câu Gốc Mỗi Tuần (14/01/2017)

07/01/2017

Nhà Vua và Người Ăn Xin

Nhà Vua và Người Ăn Xin (Sự Hối Tiếc Muộn Màng) Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe  Bấm vào nút […]
01/01/2017
Rô-ma 12;1

Câu Gốc Mỗi Tuần (07/01/2017)