27/05/2017

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC THÁNH KINH VỀ ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST!

           CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC THÁNH KINH VỀ ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST!   01/ Vì sao Thiên Chúa Ngôi Lời […]
21/05/2017
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12

Câu Gốc Mỗi Tuần (27/05/2017)

07/05/2017
Thi Thiên 121:2

Câu Gốc Mỗi Tuần (13/05/2017)

06/05/2017

Chương trình: “EM LÀM CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA”

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC THÁNH KINH 1/ Đức Chúa Trời là ai? A- Là Đấng chân thần duy nhất đáng được thờ phượng. B- […]
01/05/2017
I Sa-mu-ên 2:2

Câu Gốc Mỗi Tuần (06/05/2017)

23/04/2017
Châm Ngôn 16:9

Câu Gốc Mỗi Tuần (29/04/2017)

17/04/2017

“PHƯỚC LÀNH THỨ NHẤT” ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST PHÁN DẠY TRÊN NÚI.

Các con thương mến! Trong cuộc sống thỉnh thoảng chúng ta thường nghe mọi người nói về chữ phước. Thí dụ như nhà ông Tư thật […]
15/04/2017
Thi Thiên 34:8

Câu Gốc Mỗi Tuần (22/04/2017)

14/04/2017

Giải Ô Chữ: Sự Trông Cậy Nơi Chúa

Thu Thủy Giải ô chữ là trò chơi giúp các con vận dụng, học hỏi, và mở rộng sự hiểu biết của mình về Lời Chúa. […]
09/04/2017
Thi Thiên 112:1-2

Câu Gốc Mỗi Tuần (15/04/2017)