12/11/2016

Thế Nào Là Gặp Được Thiên Chúa (P2)

Grace Nguyễn Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in […]
09/11/2016
Thi Thiên 14:2

Câu Gốc Mỗi Tuần (05/11/2016)

06/11/2016

Thế Nào Là Gặp Được Thiên Chúa? (P1)

Grace Nguyễn Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống […]
01/11/2016
Giê-rê-mi 29:13

Câu Gốc Mỗi Tuần (29/10/2016)

25/10/2016
Ê-sai 55:6

Câu Gốc Mỗi Tuần (22/10/2016)

25/10/2016

Hai Môn Đồ Đến Nhà Chúa

Grace Nguyễn Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống […]
18/10/2016
Thi Thiên 68:19

Câu Gốc Mỗi Tuần (15/10/2016)

11/10/2016
Thi Thiên 100:3

Câu Gốc Mỗi Tuần (08/10/2016)

08/10/2016

Chiên Con Của Đức Chúa Trời

Grace Nguyễn Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống […]
03/10/2016
Gia-cơ 4:7

Câu Gốc Mỗi Tuần (01/10/2016)