14/08/2017

Chương trình học Thánh Kinh bằng tiếng Anh.

“Cô xin giới thiệu với các con, trong lượt bài học Thánh Kinh của các con với cô, sẽ có một chương trình mới dành cho […]
12/08/2017
Châm Ngôn 10:12

Câu Gốc Mỗi Tuần (19/08/2017)

06/08/2017
Thi Thiên 86:9-10

Câu Gốc Mỗi Tuần (12/08/2017)

29/07/2017
Giê-rê-mi 7:23

Câu Gốc Mỗi Tuần (05/08/2017)

23/07/2017
Thi Thiên 33:18

Câu Gốc Mỗi Tuần (29/07/2017)

16/07/2017

 “SỰ VÂNG LỜI TỐT HƠN CỦA TẾ LỄ” Phần 1

“SỰ VÂNG LỜI TỐT HƠN CỦA TẾ LỄ” Lời Đức Chúa Jesus Christ phán: “Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ […]
15/07/2017
Giăng 15:10

Câu Gốc Mỗi Tuần (22/07/2017)

11/07/2017
Thi Thiên 111:4b-5

Câu Gốc Mỗi Tuần (15/07/2017)

02/07/2017
Thi Thiên 99:5

Câu Gốc Mỗi Tuần (08/07/2017)

19/06/2017
Thi Thiên 11:5

Câu Gốc Mỗi Tuần (24/06/2017)