17/06/2017

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ĐỨC THÁNH LINH.

                        CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ĐỨC THÁNH LINH. Đức Thánh Linh: Là danh xưng […]
13/06/2017
Lu-ca 12:10

Câu Gốc Mỗi Tuần (17/06/2017)

28/05/2017
Châm Ngôn 18:22

Câu Gốc Mỗi Tuần (03/06/2017)

27/05/2017

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC THÁNH KINH VỀ ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST!

           CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC THÁNH KINH VỀ ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST!   01/ Vì sao Thiên Chúa Ngôi Lời […]
21/05/2017
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12

Câu Gốc Mỗi Tuần (27/05/2017)

07/05/2017
Thi Thiên 121:2

Câu Gốc Mỗi Tuần (13/05/2017)

06/05/2017

Chương trình: “EM LÀM CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA”

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC THÁNH KINH 1/ Đức Chúa Trời là ai? A- Là Đấng chân thần duy nhất đáng được thờ phượng. B- […]
01/05/2017
I Sa-mu-ên 2:2

Câu Gốc Mỗi Tuần (06/05/2017)

23/04/2017
Châm Ngôn 16:9

Câu Gốc Mỗi Tuần (29/04/2017)

17/04/2017

“PHƯỚC LÀNH THỨ NHẤT” ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST PHÁN DẠY TRÊN NÚI.

Các con thương mến! Trong cuộc sống thỉnh thoảng chúng ta thường nghe mọi người nói về chữ phước. Thí dụ như nhà ông Tư thật […]