15/04/2017
Thi Thiên 34:8

Câu Gốc Mỗi Tuần (22/04/2017)

14/04/2017

Giải Ô Chữ: Sự Trông Cậy Nơi Chúa

Thu Thủy Giải ô chữ là trò chơi giúp các con vận dụng, học hỏi, và mở rộng sự hiểu biết của mình về Lời Chúa. […]
09/04/2017
Thi Thiên 112:1-2

Câu Gốc Mỗi Tuần (15/04/2017)

03/04/2017
Ma-thi-ơ 5:48

Câu Gốc Mỗi Tuần (08/04/2017)

03/04/2017

LỜI KÊU GỌI: “HÃY TRỞ NÊN TRỌN VẸN” CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST.

                                                “HÃY TRỞ NÊN […]
26/03/2017
Ma-thi-ơ 7:13-14

Câu Gốc Mỗi Tuần (01/04/2017)

25/03/2017

Sự Nói Dối

Huỳnh Christian Timothy Sự Nói Dối “Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân […]
19/03/2017

LỜI KÊU GỌI “HÃY VÀO CỬA HẸP.” CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST.

                     LỜI KÊU GỌI “HÃY VÀO CỬA HẸP.” CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST.   “Hãy vào cửa […]
20/02/2017

CHƯƠNG TRÌNH THẢO LUẬN KIẾN THỨC THÁNH KINH (tiếp theo)

CUỘC ĐỜI ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST.   Tiên tri cuối cùng vào buổi giao thời giữa Cựu Ước và Tân Ước là ai? Giăng Báp-tít là […]
20/02/2017
Thi Thiên 147:5

Câu Gốc Mỗi Tuần (25/02/2017)