07/01/2017

Nhà Vua và Người Ăn Xin

Nhà Vua và Người Ăn Xin (Sự Hối Tiếc Muộn Màng) Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe  Bấm vào nút […]
01/01/2017
Rô-ma 12;1

Câu Gốc Mỗi Tuần (07/01/2017)

01/01/2017

Thơ: Thiếu nhi tìm hiểu Thánh Kinh

Huỳnh Christian Timothy    Thiếu nhi tìm hiểu Thánh Kinh Sống theo Lời Chúa, tâm tình hiến dâng… Kính xin Cha Thánh ân cần Yêu thương, […]
24/12/2016
Ma-thi-ơ 11:29-30

Câu Gốc Mỗi Tuần (31/12/2016)

22/12/2016
Ma-thi-ơ 4:19

Câu Gốc Mỗi Tuần (24/12/2016)

14/12/2016

LỜI KÊU GỌI CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST

 Grace Nguyễn Cuộc đời của Đức Chúa Jesus Christ thể hiện tình yêu cao cả, vĩ đại của Thiên Chúa đối với loài người. Thiên Chúa […]
13/12/2016
Giăng 10:27

Câu Gốc Mỗi Tuần (10/12/2016)

13/12/2016

Con Dân Chúa Không Liên Quan Đến Hình Tượng

Priscila Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: https://od.lk/f/MV8xNDczNDAzNjFf Các em yêu quý, Để hiểu rõ thế […]
13/12/2016
Châm Ngôn 16:3

Câu Gốc Mỗi Tuần (03/12/2016)

29/11/2016

Thiên Chúa – Đấng Quan Phòng, Giải Cứu Chúng Ta!

Các con thương mến! Thiên Chúa là Đấng toàn năng, yêu thương, Ngài biết rõ mọi nan đề, nhu cầu của mỗi một con dân Ngài. […]