13/02/2017

LỜI KÊU GỌI “HÃY TỈNH THỨC” CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST.

                              “HÃY TỈNH THỨC”   Các con thương mến!  Ngay khi Đức […]
13/02/2017
Ma-thi-ơ 24:42

Câu Gốc Mỗi Tuần (18/02/2017)

11/02/2017

Giải Ô Chữ: Sự Kính Sợ Đức Chúa Trời

Grace Nguyễn Giải ô chữ là trò chơi giúp các con vận dụng, học hỏi, và mở rộng sự hiểu biết của mình về Lời Chúa. […]
06/02/2017

CHƯƠNG TRÌNH THẢO LUẬN KIẾN THỨC THÁNH KINH.

                                        CHƯƠNG TRÌNH THẢO LUẬN KIẾN THỨC THÁNH […]
06/02/2017

CHƯƠNG TRÌNH THẢO LUẬN KIẾN THỨC THÁNH KINH.

                         CHƯƠNG TRÌNH THẢO LUẬN KIẾN THỨC THÁNH KINH   Các con thương mến! Để […]
06/02/2017
Thi Thiên 119:1-2

Câu Gốc Mỗi Tuần (11/02/2017)

31/01/2017

LỜI KÊU GỌI CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST: “SỰ SÁNG CÁC NGƯƠI HÃY SOI TRƯỚC MẶT NGƯỜI TA.”

                                                Thiếu Nhi […]
28/01/2017
Ma-thi-ơ 5:16

Câu Gốc Mỗi Tuần (04/02/2017)

21/01/2017
I Giăng 2:6

Câu Gốc Mỗi Tuần (28/01/2017)

18/01/2017

LÒNG BIẾT ƠN VÀ LỜI CÁM ƠN, XIN LỖI CỦA CON DÂN CHÚA TRONG NẾP SỐNG MỚI (Tiếp theo)

LÒNG BIẾT ƠN VÀ LỜI CÁM ƠN, XIN LỖI CỦA CON DÂN CHÚA TRONG NẾP SỐNG MỚI.   “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không […]