18/10/2016
Thi Thiên 68:19

Câu Gốc Mỗi Tuần (15/10/2016)

11/10/2016
Thi Thiên 100:3

Câu Gốc Mỗi Tuần (08/10/2016)

08/10/2016

Chiên Con Của Đức Chúa Trời

Grace Nguyễn Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống […]
03/10/2016
Gia-cơ 4:7

Câu Gốc Mỗi Tuần (01/10/2016)

01/10/2016

Đức Chúa Jesus Christ Chịu Ma Quỷ Cám Dỗ (Phần 2/2)

Grace Nguyễn Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống […]
26/09/2016
Rô-ma 6:16

Câu Gốc Mỗi Tuần (24/09/2016)

26/09/2016

Giải Ô Chữ: Đức Chúa Jesus Christ Chịu Ma Quỷ Cám Dỗ

Grace Nguyễn Priscilla Trần Giải ô chữ là trò chơi giúp các con vận dụng, học hỏi, và mở rộng sự hiểu biết của mình về […]
24/09/2016

Đức Chúa Jesus Chịu Ma Quỷ Cám Dỗ (Phần 1/2)

Grace Nguyễn Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống […]
21/09/2016
II Cô-rinh-tô 5:17

Câu Gốc Mỗi Tuần (17/09/2016)

18/09/2016

Hỏi & Đáp: Con Dân Chúa Có Nên Tham Dự Tết Trung Thu Hay Không?

Grace Nguyễn Priscila Trần Tết Trung Thu là gì? Thế gian gọi Tết Trung Thu là Tết Trông Trăng hay Tết Đoàn Viên diễn ra vào […]