09/08/2016
Ê-phê-sô 1:3

Câu Gốc Mỗi Tuần (06/08/2016)

06/08/2016

Giăng Báp-tít, Người Dọn Đường Cho Chúa (3 – tiếp theo)

Grace Nguyễn Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống […]
03/08/2016
Thi Thiên 72:18

Câu Gốc Mỗi Tuần (30/07/2016)

01/08/2016

Giải Ô Chữ: Người Dọn Đường Cho Chúa (3)

Grace Nguyễn Priscilla Trần Giải ô chữ là trò chơi giúp các con vận dụng, học hỏi, và mở rộng sự hiểu biết của mình về […]
27/07/2016
Ê-sai 40:3

Câu Gốc Mỗi Tuần (23/07/2016)

26/07/2016

Giăng Báp-tít, Người Dọn Đường Cho Chúa (3)

Grace Nguyễn Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống […]
18/07/2016
Ma-thi-ơ 5:9

Câu Gốc Mỗi Tuần (16/07/2016)

16/07/2016

Sự Khiêm Nhu & Lòng Yêu Thương Hòa Thuận Của Con Dân Chúa (2)

Grace Nguyễn Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống […]
10/07/2016
Cô-lô-se 3:12

Câu Gốc Mỗi Tuần (09/07/2016)

09/07/2016

Sự Khiêm Nhu & Lòng Yêu Thương Hòa Thuận Của Con Dân Chúa (1)

Grace Nguyễn Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống […]