13/12/2016

Con Dân Chúa Không Liên Quan Đến Hình Tượng

Priscila Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: https://od.lk/f/MV8xNDczNDAzNjFf Các em yêu quý, Để hiểu rõ thế […]
13/12/2016
Châm Ngôn 16:3

Câu Gốc Mỗi Tuần (03/12/2016)

29/11/2016

Thiên Chúa – Đấng Quan Phòng, Giải Cứu Chúng Ta!

Các con thương mến! Thiên Chúa là Đấng toàn năng, yêu thương, Ngài biết rõ mọi nan đề, nhu cầu của mỗi một con dân Ngài. […]
28/11/2016
Thi Thiên 68:20

Câu Gốc Mỗi Tuần (26/11/2016)

21/11/2016
Thi Thiên 103:2

Câu Gốc Mỗi Tuần (19/11/2016)

19/11/2016

Hãy Đếm Ơn Phước Chúa Ban!

"Hỡi linh hồn ta, hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Chớ quên các ân huệ của Ngài."
15/11/2016
Thi Thiên 119:1-2

Câu Gốc Mỗi Tuần (12/11/2016)

12/11/2016

Thế Nào Là Gặp Được Thiên Chúa (P2)

Grace Nguyễn Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in […]
09/11/2016
Thi Thiên 14:2

Câu Gốc Mỗi Tuần (05/11/2016)

06/11/2016

Thế Nào Là Gặp Được Thiên Chúa? (P1)

Grace Nguyễn Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống […]