17/09/2016

Giải Ô Chữ: Đức Chúa Jesus Christ Chịu Phép Báp-tem

Grace Nguyễn Priscilla Trần Giải ô chữ là trò chơi giúp các con vận dụng, học hỏi, và mở rộng sự hiểu biết của mình về […]
11/09/2016
Ma-thi-ơ 3:17b

Câu Gốc Mỗi Tuần (10/09/2016)

10/09/2016

Đức Chúa Jesus Christ Chịu Phép Báp-tem

Grace Nguyễn Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống […]
05/09/2016
Ê-sai 40:8

Câu Gốc Mỗi Tuần (03/09/2016)

03/09/2016

Giải Ô Chữ: Chức Vụ Giảng Đạo Của Giăng Báp-tít

Grace Nguyễn Priscilla Trần Giải ô chữ là trò chơi giúp các con vận dụng, học hỏi, và mở rộng sự hiểu biết của mình về […]
28/08/2016
Ma-thi-ơ 3:2

Câu Gốc Mỗi Tuần (27/08/2016)

27/08/2016

Chức Vụ Giảng Đạo Của Giăng Báp-tít

Grace Nguyễn Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống […]
24/08/2016
Lu-ca 1:68-69

Câu Gốc Mỗi Tuần (20/08/2016)

22/08/2016

Giăng Báp-tít, Người Dọn Đường Cho Chúa (4-tiếp theo)

Grace Nguyễn Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống […]
19/08/2016

Giải Ô Chữ: Người Dọn Đường Cho Chúa (4)

Grace Nguyễn Priscilla Trần Giải ô chữ là trò chơi giúp các con vận dụng, học hỏi, và mở rộng sự hiểu biết của mình về […]