01/11/2016
Giê-rê-mi 29:13

Câu Gốc Mỗi Tuần (29/10/2016)

25/10/2016
Ê-sai 55:6

Câu Gốc Mỗi Tuần (22/10/2016)

25/10/2016

Hai Môn Đồ Đến Nhà Chúa

Grace Nguyễn Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống […]
18/10/2016
Thi Thiên 68:19

Câu Gốc Mỗi Tuần (15/10/2016)

11/10/2016
Thi Thiên 100:3

Câu Gốc Mỗi Tuần (08/10/2016)

08/10/2016

Chiên Con Của Đức Chúa Trời

Grace Nguyễn Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống […]
03/10/2016
Gia-cơ 4:7

Câu Gốc Mỗi Tuần (01/10/2016)

01/10/2016

Đức Chúa Jesus Christ Chịu Ma Quỷ Cám Dỗ (Phần 2/2)

Grace Nguyễn Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống […]
26/09/2016
Rô-ma 6:16

Câu Gốc Mỗi Tuần (24/09/2016)

26/09/2016

Giải Ô Chữ: Đức Chúa Jesus Christ Chịu Ma Quỷ Cám Dỗ

Grace Nguyễn Priscilla Trần Giải ô chữ là trò chơi giúp các con vận dụng, học hỏi, và mở rộng sự hiểu biết của mình về […]