19/02/2016

Câu Gốc Mỗi Tuần (12/02/2016)

18/02/2016

Chúa Jesus Chịu Báp-tem

Thế mà hiện nay, có rất nhiều giáo sư giả, rất nhiều giáo hội mang danh Chúa nhưng không tin nhận tín lý một Thiên Chúa Ba Ngôi, ba thân vị. Họ cho rằng chỉ có một Thiên Chúa là Đức Chúa Cha mà thôi, không tin nhận Chúa Jesus là Thiên Chúa, Đức Thánh Linh là Thiên Chúa. Và, điều này hoàn toàn nghịch lại Thánh Kinh mà chúng ta đã học biết trong ngày hôm nay.
07/02/2016

Câu Gốc Mỗi Tuần (06/02/2016)

06/02/2016

Mọi Sự Cũ Đã Qua Đi

Đặng Thái Học Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và […]
02/02/2016

Câu Gốc Mỗi Tuần (30/01/2016)

02/02/2016

Thờ Phượng Thật

“Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: Ta chẳng biết các ngươi bao giờ! Hãy lui ra khỏi Ta! Các ngươi là những kẻ làm ác.” (Ma-thi-ơ 7:23).
26/01/2016

Câu Gốc Mỗi Tuần (23/01/2016)

25/01/2016

Sự Rao Giảng Của Giăng Báp-tít

Họ làm những việc gian ác, tội lỗi và họ sỉ nhục danh của Chúa bằng đời sống đầy ô uế của người mang danh con cái Chúa.
18/01/2016

Câu Gốc Mỗi Tuần (16/01/2016)

17/01/2016

Giăng Báp-tít

Khác với các tiên tri khác của Chúa, Giăng Báp-tít có đời sống vô cùng đơn giản: ông mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da, và thức ăn của ông là châu chấu và mật ong rừng.