28/04/2016
Giê-rê-mi 5:19b

Câu Gốc Mỗi Tuần (23/04/2016)

24/04/2016

Đất Nước Do-thái Thời Đức Chúa Jesus Christ Nhập Thế Làm Người

Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in […]
23/04/2016

Giải Ô Chữ: “Đất Nước Do Thái Thời Đức Chúa Jesus Christ”

Priscilla Trần Giải ô chữ là trò chơi giúp các em vận dụng, học hỏi, và mở rộng sự hiểu biết của mình về Lời Chúa. […]
17/04/2016
Thi Thiên 50:23

Câu Gốc Mỗi Tuần (16/04/2016)

17/04/2016

Chúng Ta Sống Là Để Tôn Vinh Thiên Chúa

Từ khi mặt trời chiếu rọi những tia sáng đầu tiên, cho đến khi chúng ta chìm vào giấc ngủ bình an trong màn đêm huyền diệu. Từng khoảnh khắc trôi qua lúc chúng ta thở, khi chúng ta ăn, làm việc, học tập hay vui chơi... mọi sự xảy ra xung quanh chúng ta đều là sự ban cho từ Thiên Chúa.
13/04/2016
Ma-thi-ơ 2:6

Câu Gốc Mỗi Tuần (09/04/2016)

13/04/2016

Thời Thơ Ấu Của Đức Chúa Jesus Christ

Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in […]
13/04/2016

Giải Ô Chữ: Thiên Sứ Báo Tin Cho Ma-ri Về Con Thánh

Giải ô chữ là trò chơi giúp các em vận dụng, học hỏi, và mở rộng sự hiểu biết của mình về Lời Chúa. Hôm nay, […]
07/04/2016
Thi Thiên 95:6

Câu Gốc Mỗi Tuần (02/04/2016)

06/04/2016

Chúng Ta Sống Là Để Thờ Phượng Thiên Chúa

Chúng ta sống là để: “Thờ Phượng Thiên Chúa, Tôn Vinh Thiên Chúa và Hầu Việc Ngài!”