09/09/2018

Câu Gốc Bài Giảng: “Tuổi Dậy Thì: Hiện Tại và Tương Lai” (15/09/2018)

09/09/2018

TDT_02: Nỗi Buồn Không Tên

Tuổi Dậy Thì: 02 Nỗi Buồn Không Tên Huỳnh Christian Timothy “Như con nai cái mong chờ khe nước, Thiên Chúa ôi, linh hồn tôi mong […]
08/09/2018

Giải ô chữ: “Trên bước đường theo Chúa” (Ngày 15/09/2019)

Giải ô chữ là trò chơi giúp các con vận dụng, học hỏi, và mở rộng sự hiểu biết của mình về Lời Chúa. Hôm nay, chúng […]
01/09/2018

Câu Gốc Bài Giảng: “Tuổi Dậy Thì: Nỗi Buồn Không Tên” ( Ngày 08/09/2018)

01/09/2018

TDT_01: Tâm Lý, Tâm Lý Học, và Lời Chúa

Tuổi Dậy Thì: 01 Tâm Lý, Tâm Lý Học, và Lời Chúa Huỳnh Christian Timothy   Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này […]
25/08/2018

Câu Gốc Bài Giảng: ” Tuổi Dậy Thì, Tâm Lý, Tâm Lý Học, và Lời Chúa.”

18/08/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (25/08/2018)

13/08/2018

THIẾU NHI CHIA SẺ THÁNH KINH.

Sa-bát ngày 23.06.2018 * Chia sẻ về sự suy ngẫm Lời Chúa của bé Khánh Tâm Câu gốc : “Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng […]
11/08/2018

CÂU ĐỐ THÁNH KINH TÂN ƯỚC 2018

CÂU ĐỐ THÁNH KINH TÂN ƯỚC 2018 1. Đức Chúa Jesus Christ là ai? A, Ngài là Thiên Chúa. Muôn loài vạn vật được làm nên […]
08/08/2018

CÂU HỎI VÒNG HAI CUỘC THI: EM VUI HỌC THÁNH KINH MÙA HÈ 2018

CÂU HỎI VÒNG HAI: EM VUI HỌC THÁNH KINH MÙA HÈ 2018 1. Trong sách Sáng-thế-ký Thiên Chúa bày tỏ cho chúng ta biết Ngài dựng […]