24/08/2016
Lu-ca 1:68-69

Câu Gốc Mỗi Tuần (20/08/2016)

22/08/2016

Giăng Báp-tít, Người Dọn Đường Cho Chúa (4-tiếp theo)

Grace Nguyễn Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống […]
19/08/2016

Giải Ô Chữ: Người Dọn Đường Cho Chúa (4)

Grace Nguyễn Priscilla Trần Giải ô chữ là trò chơi giúp các con vận dụng, học hỏi, và mở rộng sự hiểu biết của mình về […]
14/08/2016
Thi Thiên 146:2

Câu Gốc Mỗi Tuần (13/08/2016)

13/08/2016

Giăng Báp-tít, Người Dọn Đường Cho Chúa (4)

Grace Nguyễn Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống […]
09/08/2016
Ê-phê-sô 1:3

Câu Gốc Mỗi Tuần (06/08/2016)

06/08/2016

Giăng Báp-tít, Người Dọn Đường Cho Chúa (3 – tiếp theo)

Grace Nguyễn Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống […]
03/08/2016
Thi Thiên 72:18

Câu Gốc Mỗi Tuần (30/07/2016)

01/08/2016

Giải Ô Chữ: Người Dọn Đường Cho Chúa (3)

Grace Nguyễn Priscilla Trần Giải ô chữ là trò chơi giúp các con vận dụng, học hỏi, và mở rộng sự hiểu biết của mình về […]
27/07/2016
Ê-sai 40:3

Câu Gốc Mỗi Tuần (23/07/2016)