04/06/2016
Lu-ca 1:13-14

Câu Gốc Mỗi Tuần (04/06/2016)

04/06/2016

Giăng Báp-tít, Người Dọn Đường Cho Chúa (1)

Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in […]
31/05/2016
I Giăng 4:19

Câu Gốc Mỗi Tuần (28/05/2016)

Các em thân mến. Tuần này, mỗi bạn sẽ học thuộc lòng câu gốc do mình tự chọn khi ôn lại bài giảng “Giữ Mình Tỉnh […]
27/05/2016

Giữ Mình Tỉnh Thức Trong Lời Chúa

Nguyễn Christian Grace Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và […]
22/05/2016
Ê-sai 59:20

Câu Gốc Mỗi Tuần (21/05/2016)

21/05/2016

Do-thái, Đất Nước Đức Chúa Jesus Chọn Sinh Ra (2/2)

Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in […]
15/05/2016
Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:5-9

Câu Gốc Mỗi Tuần (14/05/2016)

15/05/2016

SỐNG TRONG THÁNH Ý CHÚA!

Nguyễn Christian Grace Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và […]
13/05/2016
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12

Câu Gốc Mỗi Tuần (07/05/2016)

10/05/2016

Do-thái, Đất Nước Đức Chúa Jesus Chọn Sinh Ra (1/2)

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài […]