26/07/2016

Giăng Báp-tít, Người Dọn Đường Cho Chúa (3)

Grace Nguyễn Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống […]
18/07/2016
Ma-thi-ơ 5:9

Câu Gốc Mỗi Tuần (16/07/2016)

16/07/2016

Sự Khiêm Nhu & Lòng Yêu Thương Hòa Thuận Của Con Dân Chúa (2)

Grace Nguyễn Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống […]
10/07/2016
Cô-lô-se 3:12

Câu Gốc Mỗi Tuần (09/07/2016)

09/07/2016

Sự Khiêm Nhu & Lòng Yêu Thương Hòa Thuận Của Con Dân Chúa (1)

Grace Nguyễn Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống […]
04/07/2016
Lu-ca 1:52

Câu Gốc Mỗi Tuần (02/07/2016)

02/07/2016

Giải Ô Chữ: Người Dọn Đường Cho Chúa (2)

Priscilla Trần Giải ô chữ là trò chơi giúp các em vận dụng, học hỏi, và mở rộng sự hiểu biết của mình về Lời Chúa. […]
01/07/2016
Lu-ca 1:50

Câu Gốc Mỗi Tuần (25/06/2016)

18/06/2016
Lu-ca1:46b-47

Câu Gốc Mỗi Tuần (18/06/2016)

18/06/2016

Giăng Báp-tít, Người Dọn Đường Cho Chúa (2)

Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in […]