07/10/2015

Thân Thể Ta Là Đền Thờ Thiên Chúa

Cuối cùng, chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta thuộc về Ngài và Ngài ở trong chúng ta. Do đó, chúng ta phải có nếp sống thấm đẫm Lời Chúa được thể hiện qua sự công bình, thánh sạch, có nhân đức đáng khen, là người chỉ làm ra những việc lành mà Thiên Chúa đã sắm sẵn và làm tôn vinh danh Chúa.
29/09/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (26/09/2015)

27/09/2015

Điều Răn Thứ Tư (3): Cách Giữ Ngày Sa-bát – Những Ngụy Biện về Ngày Sa-bát

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây […]
22/09/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (19/09/2015)

19/09/2015

Điều Răn Thứ Tư (2): Bảy Điều Quan Trọng Chúa dạy về Ngày Sa-bát

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây […]
12/09/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (12/09/2015)

12/09/2015

Điều Răn Thứ Tư (1): Ngày Sa-bát

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây […]
10/09/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (05/09/2015)

10/09/2015

Điều Răn Thứ Ba

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây […]
03/09/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (29/08/2015)