26/01/2016

Câu Gốc Mỗi Tuần (23/01/2016)

25/01/2016

Sự Rao Giảng Của Giăng Báp-tít

Họ làm những việc gian ác, tội lỗi và họ sỉ nhục danh của Chúa bằng đời sống đầy ô uế của người mang danh con cái Chúa.
18/01/2016

Câu Gốc Mỗi Tuần (16/01/2016)

17/01/2016

Giăng Báp-tít

Khác với các tiên tri khác của Chúa, Giăng Báp-tít có đời sống vô cùng đơn giản: ông mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da, và thức ăn của ông là châu chấu và mật ong rừng.
14/01/2016

Câu Gốc Mỗi Tuần (09/01/2016)

10/01/2016

Sự Trốn Qua Xứ Ê-díp-tô

Đã nhiều lần chúng ta biết được tấm lòng kính sợ, vâng phục Thiên Chúa của ông Giô-sép, từ việc ông đối xử rất tử tế và tràn đầy tình yêu dành cho bà Ma-ri khi ông nhận biết bà có thai trước khi về chung sống với mình, ông vâng phục Chúa và đưa bà Ma-ri về sống khi được thiên sứ Chúa phán đứa con trong lòng bà Ma-ri là bởi Đức Thánh Linh.
08/01/2016

Câu Gốc Mỗi Tuần (02/01/2016)

07/01/2016

Tôn Vinh Thiên Chúa Hằng Hữu

"Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi." (Giăng 8:32).
31/12/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (26/12/2015)

31/12/2015

Các Nhà Thông Thái Đến Thờ Phượng Chúa Jesus

qua bài học hôm nay chúng ta hãy noi gương các nhà thông thái trong sự quyết tâm tìm kiếm Chúa trong cuộc sống của mình, sử dụng Lời Chúa như một ngôi sao sáng của Chúa dẫn đường, mở lối cho chúng ta để chúng ta bước đi.