13/04/2016
Ma-thi-ơ 2:6

Câu Gốc Mỗi Tuần (09/04/2016)

13/04/2016

Thời Thơ Ấu Của Đức Chúa Jesus Christ

Priscilla Trần Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in […]
13/04/2016

Giải Ô Chữ: Thiên Sứ Báo Tin Cho Ma-ri Về Con Thánh

Giải ô chữ là trò chơi giúp các em vận dụng, học hỏi, và mở rộng sự hiểu biết của mình về Lời Chúa. Hôm nay, […]
07/04/2016
Thi Thiên 95:6

Câu Gốc Mỗi Tuần (02/04/2016)

06/04/2016

Chúng Ta Sống Là Để Thờ Phượng Thiên Chúa

Chúng ta sống là để: “Thờ Phượng Thiên Chúa, Tôn Vinh Thiên Chúa và Hầu Việc Ngài!”
01/04/2016
Khải Huyền 1:5-6

Câu Gốc Mỗi Tuần (26/03/2016)

01/04/2016

Đấng Yêu Thương Chúng Ta

Prisilla Tran Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in […]
25/03/2016

Câu Gốc Mỗi Tuần (19/03/2016)

20/03/2016

Tình Yêu Thương Thể Hiện Trong Việc Làm

Lê Thị Năm Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và […]
17/03/2016

Câu Gốc Mỗi Tuần (12/03/2016)