29/08/2015

Điều Răn Thứ Nhì

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây […]
24/08/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (22/08/2015)

22/08/2015

Điều Răn Thứ Nhất

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây […]
18/08/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (15/08/2015)

15/08/2015

Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây […]
11/08/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (08/08/2015)

08/08/2015

Điều Răn và Luật Pháp của Thiên Chúa

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây […]
04/08/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (01/08/2015)

01/08/2015

Thánh Kinh Là Lời của Thiên Chúa

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây […]
28/07/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (25/07/2015)