17/03/2016

Chúa Jesus Kêu Gọi Các Sứ Đồ Đầu Tiên

Thánh đồ: Là môn đồ được đầy dẫy Thánh Linh của Chúa, là người không còn yêu thích thế gian và những sự thuộc về thế gian nữa; nhưng là một người hết lòng sống cho Chúa, sống vì Chúa, và sống trong Chúa.
11/03/2016

Câu Gốc Mỗi Tuần (05/03/2016)

10/03/2016

Chúa Jesus Khởi Sự Rao Giảng Tin Lành

Như vậy, Chúa Jesus đã khởi sự rao giảng bằng một thông điệp yêu thương và rất đơn giản là hãy ăn năn tội vì nước Trời đã đến gần.
28/02/2016

Câu Gốc Mỗi Tuần (27/02/2016)

27/02/2016

Sự Chiến Thắng Cám Dỗ Của Chúa Jesus – Phần II

Nguyễn Văn Hào Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối […]
25/02/2016

Câu Gốc Mỗi Tuần (20/02/2016)

24/02/2016

Sự Chiến Thắng Cám Dỗ Của Chúa Jesus – Phần I

Nếu Chúa muốn chúng ta gặp khó khăn, đói rách thì chúng ta không thể giàu có, sung túc; nếu Chúa muốn chúng ta chết thì sự sống không còn đối với chúng ta…
19/02/2016

Câu Gốc Mỗi Tuần (12/02/2016)

18/02/2016

Chúa Jesus Chịu Báp-tem

Thế mà hiện nay, có rất nhiều giáo sư giả, rất nhiều giáo hội mang danh Chúa nhưng không tin nhận tín lý một Thiên Chúa Ba Ngôi, ba thân vị. Họ cho rằng chỉ có một Thiên Chúa là Đức Chúa Cha mà thôi, không tin nhận Chúa Jesus là Thiên Chúa, Đức Thánh Linh là Thiên Chúa. Và, điều này hoàn toàn nghịch lại Thánh Kinh mà chúng ta đã học biết trong ngày hôm nay.
07/02/2016

Câu Gốc Mỗi Tuần (06/02/2016)