17/06/2015

Đức Chúa Trời Ở Cùng Giô-sép (Sáng Thế Ký 39:1-23)

Dẫu dỗ dành thế nào đi nữa thì vợ của Phô-ti-pha cũng không thuyết phục được chàng Giô-sép đến nằm cùng hay là ở cùng với mình. Nàng ta chắc hẳn đã rất bực tức và quyết tâm dụ dỗ Giô-sép cho bằng được.
12/06/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (06/06/2015)

11/06/2015

Muối Của Đất

Ma-thi-ơ 5:13 “Các ngươi là muối của đất; nhưng nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy gì mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân”.
04/06/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (30/05/2015)

04/06/2015

Thiên Chúa Lập Giao Ước Với Tổ Phụ Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 17:1-27)

Về mặt thuộc thể, sự cắt bì giúp tránh được các chứng nhiễm trùng đường tiểu và bộ phận sinh dục, do các chất bẩn và vi trùng tích tụ giữa lớp da bọc và bộ phận sinh dục gây nên. Về mặt thuộc linh, sự cắt bì tiêu biểu cho sự cắt bỏ bản chất tội lỗi bẩm sinh.
29/05/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (23/05/2015)

28/05/2015

Ôn Tập – Hành Trình Thứ Nhất Của Sứ Đồ Phao-lô

Lê Như Yến Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://timhieuthanhkinh.opendrive.com/files/MV85NTY3MDU3Nl9FMktsTl9kZTIz/20150523_LNY_OnTapHanhTrinhThuNhatCuaSuDoPhao-lo.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây để […]
21/05/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (16/05/2015)

21/05/2015

SỰ QUỞ TRÁCH

Nguyễn Thị Thu Thủy Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://timhieuthanhkinh.opendrive.com/files/MV85NTQ1NTE2NF90MHZFZV83OGQw/20150516_NTTT_SuQuoTrach.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây […]
14/05/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (09/05/2015)