06/02/2016

Mọi Sự Cũ Đã Qua Đi

Đặng Thái Học Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và […]
02/02/2016

Câu Gốc Mỗi Tuần (30/01/2016)

02/02/2016

Thờ Phượng Thật

“Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: Ta chẳng biết các ngươi bao giờ! Hãy lui ra khỏi Ta! Các ngươi là những kẻ làm ác.” (Ma-thi-ơ 7:23).
26/01/2016

Câu Gốc Mỗi Tuần (23/01/2016)

25/01/2016

Sự Rao Giảng Của Giăng Báp-tít

Họ làm những việc gian ác, tội lỗi và họ sỉ nhục danh của Chúa bằng đời sống đầy ô uế của người mang danh con cái Chúa.
18/01/2016

Câu Gốc Mỗi Tuần (16/01/2016)

17/01/2016

Giăng Báp-tít

Khác với các tiên tri khác của Chúa, Giăng Báp-tít có đời sống vô cùng đơn giản: ông mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da, và thức ăn của ông là châu chấu và mật ong rừng.
14/01/2016

Câu Gốc Mỗi Tuần (09/01/2016)

10/01/2016

Sự Trốn Qua Xứ Ê-díp-tô

Đã nhiều lần chúng ta biết được tấm lòng kính sợ, vâng phục Thiên Chúa của ông Giô-sép, từ việc ông đối xử rất tử tế và tràn đầy tình yêu dành cho bà Ma-ri khi ông nhận biết bà có thai trước khi về chung sống với mình, ông vâng phục Chúa và đưa bà Ma-ri về sống khi được thiên sứ Chúa phán đứa con trong lòng bà Ma-ri là bởi Đức Thánh Linh.
08/01/2016

Câu Gốc Mỗi Tuần (02/01/2016)