06/04/2015

SỐNG HY SINH VÌ CHÚA

Để được Chúa đưa về với Ngài, ngoài việc tin nhận Chúa, ăn năn tội và học biết Lời Ngài, chúng ta phải có đời sống hy sinh vì Lời Chúa, vì danh Ngài.
02/04/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (28/03/2015)

01/04/2015

SỰ TRUNG TÍN

Bài đầu tiên, chị xin được nói về “Sự Trung Tín”, cùng tìm hiểu Chúa nói gì về sự trung tín qua Thánh Kinh nhé các em.
26/03/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (21/03/2015)

26/03/2015

THỬ THÁCH HAY CÁM DỖ

Đức Chúa Jesus cũng dạy các môn đồ rằng: "Hãy thức canh và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ". Nghĩa là muốn tránh được cám dỗ, thì phải đề cao cảnh giác và cầu nguyện thường xuyên bởi vì: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (I Phi-e-rơ 5:8).
21/03/2015
Châm Ngôn 3:3,4

Câu Gốc Mỗi Tuần (14/03/2015)

"Sự nhân từ và sự chân thật, chớ để lìa bỏ con; Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con; Như vậy, trước mặt Thiên Chúa và loài người Con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật" Châm Ngôn 3:3,4.
21/03/2015

NHỜ LỜI CHÚA ĐỂ SỐNG KHÔN NGOAN

Bởi đó, chúng ta nhận biết tình yêu của Chúa, ấy là Chúa đã vì chúng ta mà bỏ sự sống của Ngài. Vậy, chúng ta cũng nên vì các anh em bỏ sự sống mình. (I Giăng 3:16)
14/03/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (07/03/2015)

03/03/2015
Thi Thiên 90:12

Câu Gốc Mỗi Tuần (28/02/2015)

"Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, để chúng tôi được lòng khôn ngoan" Thi Thiên 90:12.
02/03/2015

Cầu Xin Sự Khôn Ngoan

Nguyễn Thị Thu Thủy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: […]