28/10/2015

Tấm Gương Sa-mu-ên (I Sa-mu-ên 3:1-21)

“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe”. (I Sa-mu-ên 3:9)
27/10/2015

Video: Hươu Cao Cổ – Anh 2 Tầng

19/10/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (17/10/2015)

19/10/2015

Anh Hươu Cao Cổ – Anh Hai Tầng

Chúa đã làm ra tất cả. Điều đó thật rõ ràng, hợp lý và dễ hiểu. Nhưng có nhiều người lại chọn tin vào sự dối trá phức tạp của Sa-tan về việc thế giới phải xuất hiện như thế nào, hơn là tin vào lẽ thật của Chúa.
15/10/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (10/10/2015)

15/10/2015

Câu Chuyện Về Các Loài Động Vật

Người đầu tiên được Chúa tạo dựng nên là ông A-đam và bà Ê-va đã không vâng lời Chúa.
07/10/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (03/10/2015)

07/10/2015

Thân Thể Ta Là Đền Thờ Thiên Chúa

Cuối cùng, chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta thuộc về Ngài và Ngài ở trong chúng ta. Do đó, chúng ta phải có nếp sống thấm đẫm Lời Chúa được thể hiện qua sự công bình, thánh sạch, có nhân đức đáng khen, là người chỉ làm ra những việc lành mà Thiên Chúa đã sắm sẵn và làm tôn vinh danh Chúa.
29/09/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (26/09/2015)

27/09/2015

Điều Răn Thứ Tư (3): Cách Giữ Ngày Sa-bát – Những Ngụy Biện về Ngày Sa-bát

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây […]