05/08/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (11/08/2018)

04/08/2018

EM VUI HỌC THÁNH KINH MÙA HÈ 2018

  CÂU ĐỐ THÁNH KINH  CỰU ƯỚC 1.Thánh Kinh là gì?  A, Là tổng cộng Lời Chúa được bày tỏ qua chữ viết. B, Là quyển […]
29/07/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (04/08/2018)

21/07/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (28/07/2018)

14/07/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (21/07/2018)

08/07/2018

 Hỡi những người làm con trong Chúa.

            Hỡi những người làm con trong Chúa. “Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, […]
08/07/2018

 Hãy mặc lấy áo giáp sáng láng.

               Hãy mặc lấy áo giáp sáng láng. “Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng ta hãy lột bỏ […]
08/07/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (14/07/2018)

30/06/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (07/07/18)

23/06/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (30/06/2018)