22/09/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (19/09/2015)

19/09/2015

Điều Răn Thứ Tư (2): Bảy Điều Quan Trọng Chúa dạy về Ngày Sa-bát

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây […]
12/09/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (12/09/2015)

12/09/2015

Điều Răn Thứ Tư (1): Ngày Sa-bát

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây […]
10/09/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (05/09/2015)

10/09/2015

Điều Răn Thứ Ba

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây […]
03/09/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (29/08/2015)

29/08/2015

Điều Răn Thứ Nhì

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây […]
24/08/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (22/08/2015)

22/08/2015

Điều Răn Thứ Nhất

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi Bấm vào nối mạng dưới đây […]