21/01/2015
II Cô-rinh-tô 13:8

Câu Gốc Mỗi Tuần (17/01/2015)

"Vì chúng tôi chẳng có thể nghịch lại lẽ thật, nhưng chỉ có thể thuận theo lẽ thật" II Cô-rinh-tô 13:8
21/01/2015
II Cô-rinh-tô 13:8

Thuận Theo Lẽ Thật

II Cô-ring-tô 13:8 “Vì chúng tôi chẳng có thể nghịch lại lẽ thật, nhưng chỉ có thể thuận theo lẽ thật”.
21/01/2015
Giê-rê-mi 17:7

Câu Gốc Mỗi Tuần (10/01/2015)

19/01/2015
Giê-rê-mi 17:7

Hai Sự Lựa Chọn

Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu Lời của Chúa được chép trong sách Giê-rê-mi 17:5-8 để biết được ai sẽ là người nhận được phước
10/01/2015
Hê-bơ-rơ 12:6

Câu gốc mỗi tuần (03/01/2015)

29/12/2014
www.thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Câu gốc mỗi tuần (27/12/2014)

29/12/2014

Giê-rê-mi Làm Sứ Giả Cho Đức Chúa Trời

Đặng Thái Học Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV83NzE1Njg2Nl9kb01VRV8xNTMz/20141227-DTH-Gie-re-mi-SuGiaChoDucChuaTroi.pdf […]
28/12/2014
thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Câu gốc mỗi tuần (20/12/2014)

23/12/2014

Những Cám Dỗ Trong Dịp Nghỉ

Đặng Thái Học Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV83NjQxMjc2Ml90MHp2R18yZWY3/20141220_DTH_NhungCamDoTrongDipNghi.pdf […]
18/12/2014
Rô-ma 12:19

Câu gốc mỗi tuần (13/12/2014)