04/06/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (30/05/2015)

04/06/2015

Thiên Chúa Lập Giao Ước Với Tổ Phụ Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 17:1-27)

Về mặt thuộc thể, sự cắt bì giúp tránh được các chứng nhiễm trùng đường tiểu và bộ phận sinh dục, do các chất bẩn và vi trùng tích tụ giữa lớp da bọc và bộ phận sinh dục gây nên. Về mặt thuộc linh, sự cắt bì tiêu biểu cho sự cắt bỏ bản chất tội lỗi bẩm sinh.
29/05/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (23/05/2015)

28/05/2015

Ôn Tập – Hành Trình Thứ Nhất Của Sứ Đồ Phao-lô

Lê Như Yến Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://timhieuthanhkinh.opendrive.com/files/MV85NTY3MDU3Nl9FMktsTl9kZTIz/20150523_LNY_OnTapHanhTrinhThuNhatCuaSuDoPhao-lo.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây để […]
21/05/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (16/05/2015)

21/05/2015

SỰ QUỞ TRÁCH

Nguyễn Thị Thu Thủy Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://timhieuthanhkinh.opendrive.com/files/MV85NTQ1NTE2NF90MHZFZV83OGQw/20150516_NTTT_SuQuoTrach.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây […]
14/05/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (09/05/2015)

14/05/2015

Hành Trình Thứ Hai Của Sứ Đồ Phao-lô

Có thể thấy chuyến đi này dài hơn và khó khăn hơn rất nhiều so với chuyến đi lần đầu tiên. Ông bị bắt bớ nhiều hơn, cũng phải gặp những vùng đất thờ lạy thần tượng, nhưng điều đó càng cho thấy sự dũng cảm, vượt khó, hy sinh của Phao-lô.
05/05/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (02/05/2015)

05/05/2015

Hành Trình Thứ Nhất Của Sứ Đồ Phao-lô

Ông thực sự đã hy sinh thân mình, chịu khổ, rao giảng bằng tình yêu thật. Phao-lô chính là tấm gương sáng về cuộc đời một con người biết hy sinh.