21/03/2015

NHỜ LỜI CHÚA ĐỂ SỐNG KHÔN NGOAN

Bởi đó, chúng ta nhận biết tình yêu của Chúa, ấy là Chúa đã vì chúng ta mà bỏ sự sống của Ngài. Vậy, chúng ta cũng nên vì các anh em bỏ sự sống mình. (I Giăng 3:16)
14/03/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (07/03/2015)

03/03/2015
Thi Thiên 90:12

Câu Gốc Mỗi Tuần (28/02/2015)

"Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, để chúng tôi được lòng khôn ngoan" Thi Thiên 90:12.
02/03/2015

Cầu Xin Sự Khôn Ngoan

Nguyễn Thị Thu Thủy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: […]
26/02/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (21/02/2015)

25/02/2015

Sự phạm tội – Buộc tội – Tha tội

(Giô-suê 1:8) “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình, và mới được phước”.
09/02/2015
Ê-phê-sô 5:10-11

CÂU GỐC MỖI TUẦN (07/02/2015)

"Hãy xét điều gì vừa lòng Chúa, và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn;" Ê-phê-sô 5:10-11.
08/02/2015
Ê-phê-sô 5:10-11

Người Sáng Láng Trong Chúa

Trong Chúa, chúng ta là ánh sáng, Chúa không đòi hỏi chúng ta phải là một người phi thường, nhưng Chúa chỉ muốn chúng ta phải là một cơ đốc nhân chân thật. Chúa không chấp nhận người đã thuộc về Chúa lại sống thỏa hiệp với lối sống tội lỗi của thế gian. Đức Chúa Trời chấp nhận cứu một người cho dù người đó không hề xứng đáng, nhưng Ngài không chấp nhận người đã được cứu cứ tiếp tục sống theo lối sống tội lỗi xưa cũ của ngày trước nữa.
02/02/2015
Thi-thiên 26:3

CÂU GỐC MỖI TUẦN (31/01/2015)

"Vì sự nhân từ của Ngài ở trước mắt tôi. Tôi đã bước đi trong lẽ thật của Ngài" Thi-thiên 26:3.
02/02/2015
Thi-thiên 26:3

Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời

Các cháu thiếu nhi thân mến. Hôm nay, chúng ta cùng nhau học thêm một bài học nửa liên quan đến cuộc hành trình chúng ta đi theo Chúa. Điều quan trọng mà cô muốn đề cập đến, là trên quãng đường chúng ta đi thì chúng ta đi một mình hay chúng ta đi với ai?