30/04/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (25/04/2015)

30/04/2015

CHÚA YÊU TA

Chúng ta chưa từng gặp Chúa của chúng ta bằng mắt và chúng ta chỉ có tương giao với Người qua sự cầu nguyện. Vậy, làm thế nào để chúng ta nhận biết được Chúa đã yêu thương chúng ta như thế nào? Tình yêu của Người dành cho chúng ta ra sao?
23/04/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (18/04/2015)

23/04/2015

MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI SỐNG

Chúng ta là con dân Chúa và mục đích của chúng ta là sự sống đời đời. Vậy, chúng ta cần đầu tư như thế nào để đạt được mục đích đó, và việc làm của chúng ta không trở nên vô ích?
16/04/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (11/04/2015)

13/04/2015

THEO ĐUỔI TRÀO LƯU

Tạ ơn Chúa vì một tuần đã qua. Hôm nay, chúng ta cùng nhóm họp và thờ phượng Ngài. Xin Chúa ở cùng với chúng ta, mở tâm trí chúng ta trong việc học lời Ngài.
07/04/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (04/04/2015)

06/04/2015

SỐNG HY SINH VÌ CHÚA

Để được Chúa đưa về với Ngài, ngoài việc tin nhận Chúa, ăn năn tội và học biết Lời Ngài, chúng ta phải có đời sống hy sinh vì Lời Chúa, vì danh Ngài.
02/04/2015

Câu Gốc Mỗi Tuần (28/03/2015)

01/04/2015

SỰ TRUNG TÍN

Bài đầu tiên, chị xin được nói về “Sự Trung Tín”, cùng tìm hiểu Chúa nói gì về sự trung tín qua Thánh Kinh nhé các em.