30/01/2015
Thi Thiên 37:8

Câu Gốc Mỗi Tuần (24/01/2015)

"Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng; Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác" Thi-thiên 37:8
30/01/2015
Thi Thiên 37:8

Sự Giận

Ê-phê-sô 4:26 “Nếu như anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn,”
21/01/2015
II Cô-rinh-tô 13:8

Câu Gốc Mỗi Tuần (17/01/2015)

"Vì chúng tôi chẳng có thể nghịch lại lẽ thật, nhưng chỉ có thể thuận theo lẽ thật" II Cô-rinh-tô 13:8
21/01/2015
II Cô-rinh-tô 13:8

Thuận Theo Lẽ Thật

II Cô-ring-tô 13:8 “Vì chúng tôi chẳng có thể nghịch lại lẽ thật, nhưng chỉ có thể thuận theo lẽ thật”.
21/01/2015
Giê-rê-mi 17:7

Câu Gốc Mỗi Tuần (10/01/2015)

19/01/2015
Giê-rê-mi 17:7

Hai Sự Lựa Chọn

Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu Lời của Chúa được chép trong sách Giê-rê-mi 17:5-8 để biết được ai sẽ là người nhận được phước
10/01/2015
Hê-bơ-rơ 12:6

Câu gốc mỗi tuần (03/01/2015)

29/12/2014
www.thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Câu gốc mỗi tuần (27/12/2014)

29/12/2014

Giê-rê-mi Làm Sứ Giả Cho Đức Chúa Trời

Đặng Thái Học Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV83NzE1Njg2Nl9kb01VRV8xNTMz/20141227-DTH-Gie-re-mi-SuGiaChoDucChuaTroi.pdf […]
28/12/2014
thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Câu gốc mỗi tuần (20/12/2014)