26/04/2014

Năm Cái Bánh và Hai Con Cá

Thiếu Nhi Kể Chuyện Nguyễn Khánh Tâm Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các câu chuyện trong Thánh Kinh do thiếu nhi kể […]
26/04/2014

Phép lạ tại Na-in

Thiếu Nhi Kể Chuyện Nguyễn Khánh Tâm Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các câu chuyện trong Thánh Kinh do thiếu nhi kể […]
26/04/2014

Chỗ thấp mà cao

Thiếu Nhi Kể Chuyện Nguyễn Khánh Tâm Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các câu chuyện trong Thánh Kinh do thiếu nhi kể […]
26/04/2014

Thế nào là ơn quan phòng của Thiên Chúa?

Nguyễn Khánh Tâm (2004) Hội Thánh Hà Nội Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các bài MP3  chia sẻ của các em thiếu nhi […]
20/04/2014
thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Mọi sự đều có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời!

Đặng Hoàng Anh (2007) Hội Thánh Hà Nội Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các bài MP3  chia sẻ của các em thiếu nhi […]
20/04/2014
Phi-líp 2:3-4

Hai con dê núi

Truyện Sưu Tầm Giọng đọc: Thu Hương Hội Thánh Sài Gòn Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các câu chuyện dành cho các […]
20/04/2014
thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Cách học Thánh Kinh qua câu chuyện “Năm Cái Bánh và Hai Con Cá”

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5 Bấm vào nối mạng dưới đây để […]
18/04/2014
thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Câu Gốc Mỗi Tuần (ngày 19.04.2014)

18/04/2014
thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Câu Gốc Mỗi Tuần (ngày 12.04.2014)

13/04/2014
thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Lý do Chúa Jesus đến thế gian này

Nguyễn Khánh Tâm (2004) Hội Thánh Hà Nội Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các bài MP3  chia sẻ của các em thiếu nhi […]