20/10/2014
Gia-cơ 5:12

Câu gốc mỗi tuần (18.10.2014)

12/10/2014
Rô-ma 8:24

Câu gốc mỗi tuần (11.10.2014)

12/10/2014

Tâm Linh Con Người Là Ngọn Đèn

Đặng Thái Học Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV82ODg3NTg0NF9SOGxGVF9hMzcx/20141011_DTH_TamLinhConNguoi.pdf […]
06/10/2014
Ê-sai 38:20

Câu gốc mỗi tuần (04.10.2014)

06/10/2014

Ca Tụng Chúa

Đặng Thái Học Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV82ODMyNjIwMF9hZ1ZqNV8xZjA2/20141004_DTH_CaTungChua.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây để […]
01/10/2014
Châm Ngôn 16:18

Câu gốc mỗi tuần (27.09.2014)

01/10/2014

Câu chuyện “Người teo tay”

Vũ Nguyên Hưng Hội Thánh Sài Gòn Câu chuyện “Người teo tay” được ghi chép trong sách Ma-thi-ơ 12: 9-21; Lu-ca 6: 6-11; Mác 3: 1-6 […]
30/09/2014

Sự Kiêu Ngạo

Nguyễn Thị Thanh Thủy Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV82NzU0MDkxNF9hbWVFTl9jMWIx/20140927_NTTT_SuKieuNgao.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây […]
23/09/2014
Mác 14:38

Câu gốc mỗi tuần (20.09.2014)

23/09/2014

Hãy Tỉnh Thức & Sẵn Sàng Chờ Chúa Đến

Nguyễn Văn Hào Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV82NjY3ODYwN193NFlxNF9lNTcy/20140920_NVH_HayTinhThucVaSanSang.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây để […]