17/06/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (23/06/2018)

             Hãy mặc lấy áo giáp sáng láng. “Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những […]
11/06/2018

 “GIỮ LÒNG TRUNG TÍN ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA.”

                     “GIỮ LÒNG TRUNG TÍN ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA.” Lời Chúa có chép: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu […]
10/06/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (16/06/2018)

03/06/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần ( 09/06/2018)

                            
03/06/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (09/06/2018)

26/05/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (02/06/2018)

19/05/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (26/05/2018)

19/05/2018

Giải Ô Chữ: Hành Trình Về Nơi Phước Hạnh. ( phần 2)

Thiếu Nhi Tìm Hiểu Thánh Kinh www.ThieuNhi.TimHieuThanhKinh.net Giải Ô Chữ: Hành trình về nơi phước hạnh (phần 2) Giải ô chữ là trò chơi giúp các […]
13/05/2018

Kể chuyện: Quyền Năng Lời Chúa!

Quyền Năng Lời Chúa 
12/05/2018

VƯỢT QUA CÁM DỖ, THỬ THÁCH.

                         VƯỢT QUA CÁM DỖ, THỬ THÁCH.    “Phước cho người kiên trì trong sự […]