14/09/2014
Thi Thiên 119:9

Câu gốc mỗi tuần (13.09.2014)

13/09/2014

Nghe và Làm Theo

Nguyễn Thị Thanh Thủy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: […]
12/09/2014
Cô-lô-se 3:23

Câu gốc mỗi tuần (06.09.2014)

09/09/2014

Hết Lòng

Đặng Thái Học Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV82NTM5NjMxNl9WQkk5c181ODI4/20140906_DTH_HetLong.pdf […]
02/09/2014
Hê-bơ-rơ 11:1

Câu gốc mỗi tuần (30.08.2014)

02/09/2014

Đức Tin

Nguyễn Thị Thanh Thủy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: […]
26/08/2014
Ma-thi-ơ 6:14

Câu gốc mỗi tuần (23.08.2014)

26/08/2014

Lòng Vị Tha

Nguyễn Văn Hào Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV82MzczNjg5NV9wd21tS19lNWFi/20140823_NVH_LongViTha.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây để […]
24/08/2014
Châm Ngôn 14:12

Câu Gốc Mỗi Tuần (09.08.2014)

18/08/2014

Ngươi Chớ Trộm Cắp

Nguyễn Thị Thanh Thủy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: […]