11/06/2014

Giô-sép giải mộng

Thiếu Nhi Kể Chuyện Trịnh Ngọc Anh Thi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các câu chuyện trong Thánh Kinh do thiếu nhi […]
01/06/2014
www.thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Câu Gốc Mỗi Tuần (ngày 31.05.2014)

01/06/2014
www.thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Môi-se, vị tiên tri vĩ đại nhất của Đức Chúa Trời (1)

Trần Thị Thu Hương (1991) Hội Thánh Sài Gòn Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5 Bấm […]
25/05/2014
thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Câu Gốc Mỗi Tuần (24.05.2014)

25/05/2014
thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Hê-nóc sống vừa lòng Đức Chúa Trời

Phan Văn Tấn (1953) Hội Thánh Gò Công Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5 Bấm vào […]
22/05/2014

Hỏi & Đáp: Khi chết chúng ta có được lên với Chúa ngay không?

Huỳnh Christian Timothy Hỏi: Khi Chết chúng ta được lên với Chúa hay đợi đến lúc tận thế và ngày phán xét cuối cùng? (Một thiếu […]
22/05/2014

Hỏi & Đáp: Chúng ta có được ghen tị không?

Huỳnh Christian Timothy Hỏi: Con đọc mười điều răn con thấy có câu “Chúa là thần hay ghen”; nếu mai sau con làm cô giáo, nếu học […]
22/05/2014

Hỏi & Đáp: Ai đặt tên cho Chúa Jesus?

Huỳnh Christian Timothy Hỏi: Ai đã đặt tên cho Chúa Jesus? Chúa có thật không? (Một thiếu nhi 10 tuổi). Đáp: Theo Ma-thi-ơ 1:21 thì thiên […]
22/05/2014

Hỏi & Đáp: Chúa Jesus là Chúa và là Cha mình à?

Huỳnh Christian Timothy Hỏi: Chúa chỉ có một, Chúa Jesus là con của Đức Chúa Trời hằng sống, mà sao Chúa Jesus lại gọi mình là Chúa […]
22/05/2014

Hỏi & Đáp: Chúa có ông bà, cụ kị không?

Huỳnh Christian Timothy Hỏi: Chúa có mẹ là Ma-ri thì Chúa có ông bà, cụ kị không? Mẹ của Ma-ri Chúa có gọi là bà ngoại […]