22/05/2014

Hỏi & Đáp: Đầu tiên Chúa được sinh ra như thế nào?

Huỳnh Christian Timothy Hỏi: Đầu tiên, Chúa được sinh ra bằng cách nào? Và ai đặt tên cho Chúa là Chúa, có phải là tự Chúa […]
22/05/2014

Hỏi & Đáp: Con người có biết trước ý Chúa không?

Huỳnh Christian Timothy Hỏi: Con xem dự báo thời tiết trên tivi, thấy người ta nói nắng là nắng, mưa thì mưa. Như vậy, con người biết […]
22/05/2014

Hỏi & Đáp: Tại sao Chúa Jesus không gọi Ma-ri và Giô-sép là con?

Huỳnh Christian Timothy Hỏi: Chúa Jesus sinh ra từ mẹ Ma-ri và cha Giô-sép, tại sao lúc sinh ra, Chúa Jesus lại gọi mẹ và cha, đáng lẽ […]
21/05/2014
www.thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Câu Gốc Mỗi Tuần (ngày 17.05.2014)

15/05/2014
www.thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Câu Gốc Mỗi Tuần (ngày 10.03.2014)

12/05/2014
ThieuNhi.ThieuNhiTimHieuThanhKinh.net

Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch?

Đặng Hoàng Anh (2007) Hội Thánh Hà Nội Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các bài MP3  chia sẻ của các em thiếu nhi […]
05/05/2014
thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Cách học Thánh Kinh qua câu chuyện “Năm Cái Bánh và Hai Con Cá” (3)

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5 Bấm vào nối mạng dưới đây để […]
03/05/2014

Sức mới Chúa ban

Đào Nam Khánh (2004) Hội Thánh Hà Nội Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các bài MP3  chia sẻ của các em thiếu nhi […]
02/05/2014
thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Giải Ô Chữ: Đấng Cất Tội Lỗi Thế Gian Đi

Trần Thị Thu Hương (1991) Hội Thánh Sài Gòn Giải ô chữ là trò chơi giúp các em vận dụng, học hỏi, và mở rộng sự […]
02/05/2014
thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Câu Gốc Mỗi Tuần (ngày 03.05.2014)