30/09/2014

Sự Kiêu Ngạo

Nguyễn Thị Thanh Thủy Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV82NzU0MDkxNF9hbWVFTl9jMWIx/20140927_NTTT_SuKieuNgao.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây […]
23/09/2014
Mác 14:38

Câu gốc mỗi tuần (20.09.2014)

23/09/2014

Hãy Tỉnh Thức & Sẵn Sàng Chờ Chúa Đến

Nguyễn Văn Hào Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV82NjY3ODYwN193NFlxNF9lNTcy/20140920_NVH_HayTinhThucVaSanSang.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây để […]
14/09/2014
Thi Thiên 119:9

Câu gốc mỗi tuần (13.09.2014)

13/09/2014

Nghe và Làm Theo

Nguyễn Thị Thanh Thủy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: […]
12/09/2014
Cô-lô-se 3:23

Câu gốc mỗi tuần (06.09.2014)

09/09/2014

Hết Lòng

Đặng Thái Học Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.opendrive.com/files/MV82NTM5NjMxNl9WQkk5c181ODI4/20140906_DTH_HetLong.pdf […]
02/09/2014
Hê-bơ-rơ 11:1

Câu gốc mỗi tuần (30.08.2014)

02/09/2014

Đức Tin

Nguyễn Thị Thanh Thủy Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: […]
26/08/2014
Ma-thi-ơ 6:14

Câu gốc mỗi tuần (23.08.2014)