22/05/2014

Hỏi & Đáp: Khi chết chúng ta có được lên với Chúa ngay không?

Huỳnh Christian Timothy Hỏi: Khi Chết chúng ta được lên với Chúa hay đợi đến lúc tận thế và ngày phán xét cuối cùng? (Một thiếu […]
22/05/2014

Hỏi & Đáp: Chúng ta có được ghen tị không?

Huỳnh Christian Timothy Hỏi: Con đọc mười điều răn con thấy có câu “Chúa là thần hay ghen”; nếu mai sau con làm cô giáo, nếu học […]
22/05/2014

Hỏi & Đáp: Ai đặt tên cho Chúa Jesus?

Huỳnh Christian Timothy Hỏi: Ai đã đặt tên cho Chúa Jesus? Chúa có thật không? (Một thiếu nhi 10 tuổi). Đáp: Theo Ma-thi-ơ 1:21 thì thiên […]
22/05/2014

Hỏi & Đáp: Chúa Jesus là Chúa và là Cha mình à?

Huỳnh Christian Timothy Hỏi: Chúa chỉ có một, Chúa Jesus là con của Đức Chúa Trời hằng sống, mà sao Chúa Jesus lại gọi mình là Chúa […]
22/05/2014

Hỏi & Đáp: Chúa có ông bà, cụ kị không?

Huỳnh Christian Timothy Hỏi: Chúa có mẹ là Ma-ri thì Chúa có ông bà, cụ kị không? Mẹ của Ma-ri Chúa có gọi là bà ngoại […]
22/05/2014

Hỏi & Đáp: Đầu tiên Chúa được sinh ra như thế nào?

Huỳnh Christian Timothy Hỏi: Đầu tiên, Chúa được sinh ra bằng cách nào? Và ai đặt tên cho Chúa là Chúa, có phải là tự Chúa […]
22/05/2014

Hỏi & Đáp: Con người có biết trước ý Chúa không?

Huỳnh Christian Timothy Hỏi: Con xem dự báo thời tiết trên tivi, thấy người ta nói nắng là nắng, mưa thì mưa. Như vậy, con người biết […]
22/05/2014

Hỏi & Đáp: Tại sao Chúa Jesus không gọi Ma-ri và Giô-sép là con?

Huỳnh Christian Timothy Hỏi: Chúa Jesus sinh ra từ mẹ Ma-ri và cha Giô-sép, tại sao lúc sinh ra, Chúa Jesus lại gọi mẹ và cha, đáng lẽ […]
21/05/2014
www.thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Câu Gốc Mỗi Tuần (ngày 17.05.2014)

15/05/2014
www.thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Câu Gốc Mỗi Tuần (ngày 10.03.2014)