20/04/2014
thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Cách học Thánh Kinh qua câu chuyện “Năm Cái Bánh và Hai Con Cá”

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5 Bấm vào nối mạng dưới đây để […]
18/04/2014
thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Câu Gốc Mỗi Tuần (ngày 19.04.2014)

18/04/2014
thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Câu Gốc Mỗi Tuần (ngày 12.04.2014)

13/04/2014
thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Lý do Chúa Jesus đến thế gian này

Nguyễn Khánh Tâm (2004) Hội Thánh Hà Nội Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các bài MP3  chia sẻ của các em thiếu nhi […]
13/04/2014

Vẫn tin cha nhất

Truyện Sưu Tầm Giọng đọc: Thu Hương  Hội Thánh Sài Gòn Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các câu chuyện dành cho các […]
13/04/2014
thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Giày phải có đôi

Truyện Sưu Tầm Giọng đọc: Thu Hương Hội Thánh Sài Gòn Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các câu chuyện dành cho các […]
07/04/2014
Khánh Tâm

Thơ: Đấng Yêu Tôi!

Nguyễn Khánh Tâm (2004) Hội Thánh Hà Nội Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các bài chia sẻ của các em thiếu nhi […]
06/04/2014
thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Thế nào là Khoe Mình, Kiêu Ngạo, Khoác Lác, Khiêm Nhường?

Huỳnh Christian Timothy Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV8xMDQ4Njg5NV8zOTJDMA Bấm vào nối mạng dưới đây để […]
06/04/2014
thieunhi.timhieuthanhkinh.net

Câu Gốc Mỗi Tuần (ngày 05.04.2014)

30/03/2014

Chúa Jesus đi trên mặt biển

Nguyễn Khánh Tâm (2004) Hội Thánh Hà Nội Câu chuyện: Nắng chiều đã tắt, Chúa Jesus bảo các môn đồ mau xuống thuyền qua trước bên […]