20/11/2017
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:4-5

Câu Gốc Mỗi Tuần (25/11/2017)

12/11/2017
Giê-rê-mi 7:23b

Câu Gốc Mỗi Tuần (18/11/2017)

06/11/2017
Gia-cơ 1:2

Câu Gốc Mỗi Tuần (11/11/2017)

31/10/2017

PHẦN 1: THÂN THỂ EM LÀ ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA

Các con thương mến. Trong 2 bài học có tựa đề Vì sự vinh quang của Thiên Chúa, chúng ta có học biết về nếp sống […]
31/10/2017
1 Cô-rinh-tô 6:19

Câu Gốc Mỗi Tuần (04/11/2017)

24/10/2017
Rô-ma 9:15

Câu Gốc Mỗi Tuần (28/10/2017)

17/10/2017
Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:32

Câu Gốc Mỗi Tuần (21/10/2017)

15/10/2017

SỰ VÂNG LỜI TỐT HƠN CỦA TẾ LỄ (Phần cuối)

Ý NGHĨA LỜI CHÚA  (Phần cuối) –Câu13: “Sa-mu-ên đi đến với Sau-lơ; Sau-lơ nói với người rằng: Nguyện Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ban phước cho ông! […]
15/10/2017

SỰ VÂNG LỜI TỐT HƠN CỦA TẾ LỄ (Phần II tiếp theo)

I/ Ý NGHĨA LỜI CHÚA trong câu chuyện VUA SAU-LƠ PHẠM TỘI LẦN THỨ NHÌ được chép trong sách ISa-mu-ên 15:1-23 như sau: – Câu1: “Sa-mu-ên nói […]
15/10/2017

SỰ VÂNG LỜI TỐT HƠN CỦA TẾ LỄ (Phần II)

             SỰ VÂNG LỜI TỐT HƠN CỦA TẾ LỄ (Phần II) Các con thương mến, Kính dâng lời cảm tạ ơn […]