11/07/2017
Thi Thiên 111:4b-5

Câu Gốc Mỗi Tuần (15/07/2017)

02/07/2017
Thi Thiên 99:5

Câu Gốc Mỗi Tuần (08/07/2017)

19/06/2017
Thi Thiên 11:5

Câu Gốc Mỗi Tuần (24/06/2017)

17/06/2017

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ĐỨC THÁNH LINH.

                        CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ĐỨC THÁNH LINH. Đức Thánh Linh: Là danh xưng […]
13/06/2017
Lu-ca 12:10

Câu Gốc Mỗi Tuần (17/06/2017)

28/05/2017
Châm Ngôn 18:22

Câu Gốc Mỗi Tuần (03/06/2017)

27/05/2017

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC THÁNH KINH VỀ ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST!

           CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC THÁNH KINH VỀ ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST!   01/ Vì sao Thiên Chúa Ngôi Lời […]
21/05/2017
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12

Câu Gốc Mỗi Tuần (27/05/2017)

07/05/2017
Thi Thiên 121:2

Câu Gốc Mỗi Tuần (13/05/2017)

06/05/2017

Chương trình: “EM LÀM CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA”

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC THÁNH KINH 1/ Đức Chúa Trời là ai? A- Là Đấng chân thần duy nhất đáng được thờ phượng. B- […]