24/02/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (03/03/2018)

18/02/2018
Thi Thiên 143:10a

Câu Gốc Mỗi Tuần (24/02/2018)

10/02/2018

Câu Gốc Mỗi Tuần (17/2/2018)

04/02/2018
Gia-cơ 3:17

Câu Gốc Mỗi Tuần (10/02/2018)

29/01/2018
Rô-ma 12:20-21

Câu Gốc Mỗi Tuần (03/02/2018)

24/01/2018

Thông báo: Tìm, học và suy ngẫm câu Thánh Kinh có cụm từ “kính sợ Chúa”

Các con thương mến Cô Grace Nguyễn muốn con các chuẩn bị cho buổi nhóm thiếu nhi ngày 17 tháng 2 ( tức Mồng 2 Tết) […]
23/01/2018

Sự Khôn Ngoan Thật

Các con thương mến Chúng ta đều biết rằng mình được Thiên Chúa dựng nên giống như hình và tượng của Ngài ( Sáng thế ký […]
22/01/2018
Thi Thiên 111:10

Câu Gốc Mỗi Tuần (27/01/2018)

15/01/2018
Thi Thiên 119:10-11

Câu Gốc Mỗi Tuần (20/01/2018)

09/01/2018
Rô-ma 12:19

Câu Gốc Mỗi Tuần (13/01/2018)