28/11/2017
Thi Thiên 27:14

Câu Gốc Mỗi Tuần (02/12/2017)

22/11/2017

PHẦN 2 THÂN THỂ EM LÀ ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA

Các con thương mến. Trong lần trước, chúng ta đã cùng nhau đi đến với bài học tóm lượt lịch sử về đền thờ của Thiên […]
20/11/2017
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:4-5

Câu Gốc Mỗi Tuần (25/11/2017)

12/11/2017
Giê-rê-mi 7:23b

Câu Gốc Mỗi Tuần (18/11/2017)

06/11/2017
Gia-cơ 1:2

Câu Gốc Mỗi Tuần (11/11/2017)

31/10/2017

PHẦN 1: THÂN THỂ EM LÀ ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA

Các con thương mến. Trong 2 bài học có tựa đề Vì sự vinh quang của Thiên Chúa, chúng ta có học biết về nếp sống […]
31/10/2017
1 Cô-rinh-tô 6:19

Câu Gốc Mỗi Tuần (04/11/2017)

24/10/2017
Rô-ma 9:15

Câu Gốc Mỗi Tuần (28/10/2017)

17/10/2017
Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:32

Câu Gốc Mỗi Tuần (21/10/2017)

15/10/2017

SỰ VÂNG LỜI TỐT HƠN CỦA TẾ LỄ (Phần cuối)

Ý NGHĨA LỜI CHÚA  (Phần cuối) –Câu13: “Sa-mu-ên đi đến với Sau-lơ; Sau-lơ nói với người rằng: Nguyện Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ban phước cho ông! […]