01/05/2017
I Sa-mu-ên 2:2

Câu Gốc Mỗi Tuần (06/05/2017)

23/04/2017
Châm Ngôn 16:9

Câu Gốc Mỗi Tuần (29/04/2017)

17/04/2017

“PHƯỚC LÀNH THỨ NHẤT” ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST PHÁN DẠY TRÊN NÚI.

Các con thương mến! Trong cuộc sống thỉnh thoảng chúng ta thường nghe mọi người nói về chữ phước. Thí dụ như nhà ông Tư thật […]
15/04/2017
Thi Thiên 34:8

Câu Gốc Mỗi Tuần (22/04/2017)

14/04/2017

Giải Ô Chữ: Sự Trông Cậy Nơi Chúa

Thu Thủy Giải ô chữ là trò chơi giúp các con vận dụng, học hỏi, và mở rộng sự hiểu biết của mình về Lời Chúa. […]
09/04/2017
Thi Thiên 112:1-2

Câu Gốc Mỗi Tuần (15/04/2017)

03/04/2017
Ma-thi-ơ 5:48

Câu Gốc Mỗi Tuần (08/04/2017)

03/04/2017

LỜI KÊU GỌI: “HÃY TRỞ NÊN TRỌN VẸN” CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST.

                                                “HÃY TRỞ NÊN […]
26/03/2017
Ma-thi-ơ 7:13-14

Câu Gốc Mỗi Tuần (01/04/2017)

25/03/2017

Sự Nói Dối

Huỳnh Christian Timothy Sự Nói Dối “Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân […]