19/03/2017

LỜI KÊU GỌI “HÃY VÀO CỬA HẸP.” CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST.

                     LỜI KÊU GỌI “HÃY VÀO CỬA HẸP.” CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST.   “Hãy vào cửa […]
20/02/2017

CHƯƠNG TRÌNH THẢO LUẬN KIẾN THỨC THÁNH KINH (tiếp theo)

CUỘC ĐỜI ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST.   Tiên tri cuối cùng vào buổi giao thời giữa Cựu Ước và Tân Ước là ai? Giăng Báp-tít là […]
20/02/2017
Thi Thiên 147:5

Câu Gốc Mỗi Tuần (25/02/2017)

13/02/2017

LỜI KÊU GỌI “HÃY TỈNH THỨC” CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST.

                              “HÃY TỈNH THỨC”   Các con thương mến!  Ngay khi Đức […]
13/02/2017
Ma-thi-ơ 24:42

Câu Gốc Mỗi Tuần (18/02/2017)

11/02/2017

Giải Ô Chữ: Sự Kính Sợ Đức Chúa Trời

Grace Nguyễn Giải ô chữ là trò chơi giúp các con vận dụng, học hỏi, và mở rộng sự hiểu biết của mình về Lời Chúa. […]
06/02/2017

CHƯƠNG TRÌNH THẢO LUẬN KIẾN THỨC THÁNH KINH.

                                        CHƯƠNG TRÌNH THẢO LUẬN KIẾN THỨC THÁNH […]
06/02/2017

CHƯƠNG TRÌNH THẢO LUẬN KIẾN THỨC THÁNH KINH.

                         CHƯƠNG TRÌNH THẢO LUẬN KIẾN THỨC THÁNH KINH   Các con thương mến! Để […]
06/02/2017
Thi Thiên 119:1-2

Câu Gốc Mỗi Tuần (11/02/2017)

31/01/2017

LỜI KÊU GỌI CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST: “SỰ SÁNG CÁC NGƯƠI HÃY SOI TRƯỚC MẶT NGƯỜI TA.”

                                                Thiếu Nhi […]