11/09/2017
Thi Thiên 119:21

Câu Gốc Mỗi Tuần (16/09/2017)

06/09/2017
Châm Ngôn 27:3

Câu Gốc Mỗi Tuần (09/09/2017)

31/08/2017

Câu tiếng Anh của bài học Sự cám dỗ và sự thử thách.

Cô Ánh đăng file ghi âm hướng dẫn các con việc tập phát âm và nói câu tiếng Anh cho bài học Sự cám dỗ và sự thử thách ở dưới đây. Các […]
28/08/2017
Gia-cơ 1:12

Câu Gốc Mỗi Tuần (02/09/2017)

27/08/2017

SỰ CÁM DỖ VÀ SỰ THỬ THÁCH

Các con thương mến. Lời Chúa trong sách Gia- cơ 1: 12 có chép rằng: “Phước cho người kiên trì trong sự cám dỗ; vì lúc […]
21/08/2017

PHẦNII: SỰ VÂNG LỜI TỐT HƠN CỦA TẾ LỄ

      Phần II : SỰ VÂNG LỜI TỐT HƠN CỦA TẾ LỄ  Các con thương mến, Kính dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì tuần vừa […]
20/08/2017
I Sa-mu-ên 15:22b

Câu Gốc Mỗi Tuần (26/08/2017)

14/08/2017

Chương trình học Thánh Kinh bằng tiếng Anh.

“Cô xin giới thiệu với các con, trong lượt bài học Thánh Kinh của các con với cô, sẽ có một chương trình mới dành cho […]
12/08/2017
Châm Ngôn 10:12

Câu Gốc Mỗi Tuần (19/08/2017)

06/08/2017
Thi Thiên 86:9-10

Câu Gốc Mỗi Tuần (12/08/2017)